Naturligtvis kan två ateister inte förstå sammanhanget - men denna video kan ändå ge något.


https://www.youtube.com/watch?v=k8rBL4gv7c0&app=desktop

~~~~

Dessa som de talar om på videon är satansdyrkare.

(Se HÄR hur satansdyrkarna förstör vädret/klimatet!)

Sannt kristna vet att Satans finns och att han har sina redskap liksom Gud har.

(OBS: De flesta som säger sig vara kristna är ulvar i fårakläder = falska kristna).

Satan är denna världens Gud.

Johannes 14:30 Det är inte mycket mer jag kommer att säga er, ty denna världens furste kommer. Mot mig förmår han ingenting.

Johannes 16:8-11 Och när han (Jesus) kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: 9 om synd, ty de tror inte på mig, 10 om rättfärdighet, ty jag går till Fadern och ni ser mig inte längre, 11 om dom, ty denna världens furste (Satan) är dömd.

2 Korinthierbrevet 4:4 Ty den här tidsålderns gud (Satan) har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet - han som är Guds avbild.

1 Johannes 5:19 ...hela världen är i den ondes våld.

~~~~

Bakom allt som sker finns alltså SATAN. Han är denna världens furste.

Han besegrades på korset och kommer i Guds tid (den tid Gud bestämt) att hamna i helvetets lågor - för evigt!Bakom Satan, eller om man vill framför, finns satansdyrkarna t.e.x. Rockefellers, som de talar om i videon.

-----

"-While the Rockefeller’s were funding Christianity, they were also funding the one world government, marxism, and socialism."

Läs mer

-----

The Rockefellers where “Baptist” - but if they really did recognize Jesus Christ as the ultimate deity and Lord of their life, they would not have worshipped Satan!!

TODAY THE ROCKEFELLERS SHARE THE CHURCHES THROUGH ECUMENISM (WORLDCHURCH) TOGETHER WITH OTHER FALSE CHRISTIANS WHO DO NOT SERVE JESUS BUT SATAN!

(The dead Rockefellers and other dead "elites" who do not worship Jesus are now in HELL together with the demons and the devil who they served on earth, paying for their sin!)

-----

Öppna dina ögon så du kan se SANNINGEN som är Jesus!