Det var vad min väninna från ett land i Afrika sa till mig innan jag hade svarat på hennes fråga om jag ser henne som svensk, för att sedan fortsätta, “att jag har ett svenskt medborgarskap och har bott i Sverige i trettio år samt arbetat i Sverige i 20 år innebär inte att jag är svensk“.

Måste erkänna att jag blev något chockad och visste inte riktigt vad hon vill komma fram till men hon förklarade att hon hade sett ett program på tv, tror att det var uppdrag granskning eller något liknande som talade om hur muslimer som åker till muslimska länder och slåss för IS sedan kan åka tillbaka till Sverige för att uppsöka den svenska sjukvården om de har blivit skadade och inte nog med det, även få förtur till bostäder och bidrag för sig själva och sina familjer.

Detta tyckte hon var helt fel vilket många av oss (infödda som invandrare) antagligen tycker.

Ärligt talat så har jag aldrig ens funderat på om hon är svensk eller vad hon ser sig som men det hon sa väckte många tankar. Tankar på hur vår maktelit och media kallar alla som har ett svenskt medborgarskap för svenskar även om de inte hyser den minsta kärlek, lojalitet eller respekt för Sverige (svenskarna) och sist men inte minst, inte ser sig själva som svenskar.

Jag höll med henne och sa att inte heller jag skulle se mig som afrikan, kines, arab eller något annat om jag fick ett medborgarskap i något afrikanskt land, i Kina eller i något arabland. Att vara svensk, kines, afrikan, arab med mera betyder mer än att ha ett medborgarskap i ett land.

Antagligen kan de flesta afrikaner, kineser, araber och andra folk hålla med om det men frågan har blivit, ack så inflammerad. Om någon svensk (oavsett om den ser sig som svensk eller ej men har ett svenskt medborgarskap) påstår att människor som åker tillbaka till sina hemländer för att delta i krig eller för att besöka de krigshärdar de påstår sig ha flytt från, inte är svenskar, så blir de vips, kallade för rasister eller människofientliga.

Alla är svenskar när de får ett svenskt medborgarskap även om ett medborgarskap för många bara är ett papper utan större värde annat än när det gäller att kunna tillförskansa sig fördelar vid behov.

Självklart vill alla kallas svenskar om det innebär att det ger någon form av vinning på det materiella planet. Däremot är det få som vill kallas för svenskar om det innebär att inte få några fördelar. Om man säger till en som invandrat att det inte går att anmäla diskriminering och få skadestånd om den har blivit utsatt för kränkning eller påstådd kränkning genom att vara svensk, som ett exempel, så är det inte troligt att personen är så intresserad av att vara svensk. Då är man plötsligt något annat.

Enligt våra tidigare och nuvarande landsförrädare till politiker så finns det inga svenskar. Svenskar och allt som kallas svenskt, svensk kultur, religion, traditioner, värderingar, seder och bruk existerar inte. Ändå är de så noga med att kalla alla för svenskar även om de inte själva kallar sig för svenskar.

Visst är det märkligt? Varför tvingas människor att anamma en svenskhet som uppenbarligen inte existerar och som innebär att det går att bete sig hur som helst om man inte är svensk samtidigt som alla är svenskar. Varför är det så här?

Fler än jag borde ställa sig denna fråga men då frågan som sagt är så inflammerad så blir den hängande i luften. Inga svar finns att få från något håll.

Frågar du en socialdemokrat, en vänsterpartist, en företrädare för extremvänstern eller för media, myndigheter, riksdag och regering så mumlar de bara om att alla är lika mycket värda och att vi skall gilla olika även om inte alla tycker det eller bevisar detta i handling.

Om alla vore lika värda, så hade de arbetat frenetiskt för att bekämpa den laglöshet som blir resultatet av den förda politiken. De hade också kämpat för att sänka sina löner och för att få bort de förmåner och privilegier de har som företrädare för allas lika värde och de mänskliga rättigheterna.

Idag finns det grupper som inte har några rättigheter utan bara skyldigheter och andra grupper som endast har rättigheter och inga skyldigheter. Att intala människor att ett sådant samhälle kan existera i längden är lögn.

Allas lika värde handlar för lögnens företrädare inte om det människovärde vi alla har från det att vi föds och den respekt vi alla har rätt att förvänta oss som tänkande, tyckande och kännande individer oavsett om vi befinner oss i så kallade demokratier eller i diktaturer.

Allas lika värde handlar för dem om att sprida kaos och laglöshet och att på sikt skapa otrivsel för alla. Om Guds sätt att se det hade varit rådande, så hade vi inte haft några parasiter bland överheten eller parasiter som lever gott på att det finns en underklass som de kan roffa åt sig tillgångar från på grund av splittring och brist på sammanhållning.

Om Guds sätt att se det hade varit rådande så hade vi haft en överhet som i första hand tjänade landet och folket. Inte alla andra länder och alla andra folk och en liten elit av psykopater som sätter dagordningen för att de önskar driva igenom sin agenda om en förslavad mänsklighet vilket de kan göra tack vare politiker som inte tjänar folket eller landet utan som förråder folket och landet genom att tjäna en främmande makts intressen.

Den sionistiska makten.

Om allas lika värde hade existerat så hade fattiga och utsatta svenskar liksom “fattiga” tiggare samt asylsökande (som inte alltid är så fattiga), ålderspensionärer, sjuka, handikappade haft det toppen i Sverige utan att lida brist på något.

Det hade de haft långt innan den pågående flyktingströmmen.

De fattiga ålderspensionärerna som under hela sitt liv har betalt för att bli tillförsäkrade en dräglig ålderdom hade aldrig behövt ligga med nerskitna och pissiga blöjor eller serverats svältkost samtidigt som de tvingas se hur deras inbetalade pengar går till lycksökare och kriminella från hela världen vilka väller in i landet utan att myndigheterna har någon kontroll.

Man hade inte lockat människor till att ta emot så kallade flyktingbarn som till 99% består av unga välmående män, som inte anländer från några krigshärdar, i sina hem och gett dem mer än en heltidslön för varje så kallat barn, eller satsat miljarder och åter miljarder på flyktingindustrin, pengar som kommer från skattebetalarna, om man inte hade varit ute efter att köra statens ekonomi i botten.

Läs mer