"WHAT WAS JASENOVAC?


https://www.youtube.com/watch?v=513VOo5P63Y

"From August 1941 to April 1945, hundreds of thousands of Serbs, Jews, and Romas, as well as anti-fascists of many nationalities, were murdered at the death camp known as Jasenovac. Estimates of the total numbers of men, women and children killed there range from 300,000 to 700,000. And yet, despite the scale of the crimes committed there, most of the world has never heard of Jasenovac."

Fick videon av en kristen person som kommenterade på detta inlägg:

Biskopen Fredrik Modéus tycker att muslimskt böneutrop är bra!

~~~~

Johannes 8:44 I haven djävulen till eder fader, och vad eder fader har begär till, det viljen i göra. Han har varit en mandråpare från begynnelsen, och i sanningen står han icke, ty sanning finnes icke i honom. När han talar lögn, då talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.

När Antikrist kommer - besatt av Satan - ska det bli ändå värre! Bibeln (Gud) säger att om den tiden inte förkortades skulle ingen människa bli räddad! Matteus 24:22

Matthew 24:22 And if those days had not been cut short, no human being would be saved. But for the sake of the elect those days will be cut short.

God Judges The Wicked

Som alla ?vet? så har kyrkor och samfund givit sin själ till den kriminella katolska kyrkan (SATAN), och därmed allt vad den står för! (Se SKR, Sveriges Kristna Råd - medlemskyrkor)!

KÄNNER DU GUD? HAN ÄR DEN ENDE SOM KAN RÄDDA DIN SJÄL. DE KAN DÖDA DIN KROPP MEN INTE DIN SJÄL!