Lukas 21:20-28 När ni ser Jerusalem omringas av armeer, då vet ni att dess förstörelse är nära. 21 Då måste de som är i Judeen fly till bergen, och de som är inne i staden måste lämna den, och de som är ute på landet får inte gå in i staden. 22 Det är straffets tid, då allt som är skrivet ska gå i uppfyllelse.

23 Ve dem som väntar barn eller ammar under de dagarna, för landet ska drabbas av stor nöd och vredesdomen ska nå detta folk. 24 De ska falla för svärdsegg och föras bort som fångar till alla hednafolk, och Jerusalem ska trampas av hedningar tills hedningarnas tider är fullbordade.


Människosonen kommer


25 Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. 26 Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas. 27 Då ska man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. 28 Men när det här börjar hända, så räta på er (BELIEVERS) och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig." Unbelieving Israel and Their Rejection of Jesus Christ

Television preacher and Pastor, John Hagee has stated in the past that people who do not “support Israel” are biblically ignorant. That is quite interesting because my Bible shows me very clearly that the UNBELIEVING JEWS of our time, believe the very same stuff that the UNBELIEVING JEWS believed when they rejected and KILLED Jesus the Christ (Messiah) almost 2000 years ago! Why would I want to support a system which rejected Jesus as the Messiah when HE came the first time, and STILL REJECT HIM to this very day? They make NO APOLOGY for their beliefs, and I make NO APOLOGY for my beliefs either!  They do not believe that Jesus is the Christ (Messiah) so according to my Bible they are of an “antichrist spirit” which the Jewish apostle John mentioned in his letters. (1 John 2:18, 2:22, 4:3, 2 John 1:7)

-----

Who Are God’s Chosen People?

They are those who believe the testimony that God gave of His Son Jesus Christ! [Jewish and Gentile]

Who Is The “Apple of God’s Eye”?

It is those who have put their faith in the Lord Jesus Christ! [Jewish and Gentile]

-----