https://www.youtube.com/watch?v=De3AxHackFs

Markus 13:27 Och då skall han sända ut änglarna och samla sina utvalda från de fyra väderstrecken, från jordens ända till himlens yttersta gräns.

Apostlagärningarna 1:8 Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.

Detta är bara ett par av Guds ord om jordens utseende. Men de som kallar sig kristna tror hellre på Satans ord, om att jorden är en glob.

Gud har sänt en kraftig villfarelse över dem, så de tror lögnen!

De som kallar sig astronomer, som du kan höra på media (styrd av Satan) är inget annat är lakejer till den onde (Satan). De betalda lögnare!