"In Matthew 25 Jesus said that there are sheep and goats. The goats go to hell, the sheep go to heaven. Therefore Jesus does not accept everyone."


https://www.youtube.com/watch?v=VrT1KXBQiZQ&app=desktop (Fått videon av en Broder i Kristus)

HEAR THE CRY FROM HELL...CRYING OUT IN PAIN!

“depart from me ... into eternal fire prepared for the devil and his angels”

Eternal separation in Matthew: 3:12; 13:30, 49, 50; 25:2, 30

1 Peter 5:8 Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour:

1 Petrusbrevet 5:8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

Matteus 3:12 Han har sin kastskovel i handen och skall rensa sin tröskplats och samla sitt vete i logen, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.

2 Peter 3:11-12 Since all these things are to be destroyed in this way, what sort of people ought you to be in holy conduct and godliness,

-----

Jo, Jenni är lika accepterad som alla andra syndare! Men Jesus säger: "Vänd om så att era synder blir utplånade!"