https://www.youtube.com/watch?v=qHKyi3LHkbE


https://www.youtube.com/watch?v=IGCpUD9VP68


https://www.youtube.com/watch?v=sjnbRJIkxuM

Hallelujah- Trumpet/Flugelhorn Cover


Jesus är sade:
"Jag är vägen och sanningen
och livet!" Johannes 14:6

~~~~

YOU MUST BE BORN AGAIN! HELL OF HELL! sermon/audio

~~~~