Vi har i föregående artiklar varit inne på det jag nu tänker ta upp men eftersom det är ett så viktigt ämne så tar jag upp det igen. Det handlar om så kallade namnkristna, det vill säga om människor som kallar sig kristna men som inte har blivit födda på nytt, kontra pånyttfödda kristna.

Den sorgliga sanningen är att större delen av dem som kallar sig kristna i Sverige (förmodligen också i övriga världen) och som är medlemmar i olika församlingar, aldrig har blivit födda på nytt och därför inte kan räknas som kristna enligt bibeln som är Guds ord.

Dessa människor är kristna på sina egna villkor och uppmuntras av bedrägliga präster och pastorer som i sin undervisning bekräftar för dem att allt står väl till när det inte står väl till. De har fått lära sig att det går att bli frälst utan att ta emot Jesus som Herre. Att det räcker med att tro på Jesus och ta emot honom som sin frälsare.

Ingenstans talar bibeln om att någon kan bli frälst genom att enbart tro på, acceptera och ta emot Jesus som frälsare. Å andra sidan säger bibeln att Jesus måste vara vår frälsare om vi skall kunna bli frälsta och få evigt liv.

Ändå är det detta, att det räcker med att tro, som det kristna ledarskapet (de världsligt sinnade prästerna och pastorerna) sprider som ett gift i församlingarna. Man menar att alla som tar emot Jesus som frälsare eller som tror på att Jesus dog på korset för dem, kommer att få evigt liv.

Detta är till att presentera ett halvt evangelium och ett halvt evangelium är enligt bibeln ett främmande evangelium, ett felaktigt och falskt evangelium, i avsikt att tjäna människor och deras behov (vilka kan variera över tid). Inte Herren.

“Om någon kommer och predikar en annan Jesus, än den vi hava predikat, eller om I undfån ett annat slags ande, än den I förut haven undfått, eller ett annat slags evangelium, än det I förut haven mottagit, då fördragen I ju sådant alltför väl” (2. Kor.11:4).

Läs mer

***