Jesus är källan med det levande vattnet.

Alla som inte tagit emot källan (Jesus) är törstiga.

Ingen kan tillfredställa dig utom Jesus.

Ingen och inget tillfredställer dig.

Endast Jesus tillfredställer dig.

Han är det levande vattnet

Han är källan som aldrig sinar.

Johannes 4:14 Men den som dricker av det vatten som jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Utan det vatten som jag ger honom ska i honom bli en källa med vatten som väller fram till evigt liv.

John 4:14 but whoever drinks of the water that I will give him shall never thirst; but the water that I will give him will become in him a well of water springing up to eternal life.

Johannes 7:38 Den som tror på mig, såsom Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram.

John 7:38 He who believes in Me, as the Scripture said, 'From his innermost being will flow rivers of living water.

Människor håller på att rota i det som de kallar det andliga. Men de har ingen aning om att det finns en djävul (Satan). Och djävulen låter dem hålla på att rota i "det andliga", men som är ockult och som Satan själv står bakom. Han njuter av detta, då han vet att han sedan efter att människan dött från detta liv, så kan han plåga dem i evighet i nästa. (Obs, människan dör inte eftersom hon är odödlig).

~~~~

Många "vaknar upp" sägs det på olika youtubes (t.ex. här), men hemskt nog inte till verkligheten utan till lögnen, vilken Satan är expert på. Han är lögnens fader. (Johannes 8:44) Det finns endats en verklighet och det är Gud själv. Han sände sin Son Jesus för att befria människorna från synd och död och Satans lögn. Därmed steg Gud själv ned på jorden för att rädda människan. Ändå väljer människor att tro på lögnen serverad av Satan. Helt otroligt!

~~~~

Det som händer i världen är att Satan vill ta den position som endast tillhör Gud. Gud  (JESUS) är kungarnas Kung och herrarnas Herre!

VILKEN SIDA VÄLJER DU?