https://www.youtube.com/watch?v=GW0ta-tgEdA

Sanningen ska göra er fria.

Älskar du sanningen (Jesus Kristus)?

Om inte - går du förlorad.

Jesus vakar över sitt ord.

Lägg inte till och dra inte bort.

Låt dig inte luras av det ockulta.

LEV I SANNINGEN.

Det finns bara EN väg.

"Jag är vägen och sanningen och livet. INGEN kommer till Fadern utom genom mig". Johannes 14:6

LÄR KÄNNA LIVETS HERRE, JESUS KRISTUS!!!

"Sedan talade Jesus till dem på nytt och sa: Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ska ha livets ljus." Johannes 8:12