folk från världen

Det florerar så mycket lögner inom kyrkorna och samfunden av idag (nya verkar tillkomma hela tiden) som är just lögner på grund av att de saknar stöd i bibeln. En av de värsta lögnerna (som skulle kunna sammanfatta alla de andra) är att Jesus kom till världen för att inlemma sitt folk med världen (världens människor) och vad som finns i världen när han i själva verket kom för att separera sitt folk från världen och från allt vad världen består av.

Detta talar bibeln klart och tydligt om men samfundskristna älskar (har fått lära sig att älska) tyvärr sina kyrkor och samfund mer än vad de älskar Jesus och Guds ord.

“Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom. Ty det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtrår, vad högfärden skryter med, det kommer inte från Fadern utan från världen. Och världen förgås med sina lockelser, men den som gör Guds vilja består för evigt” (1. Joh. 2: 15-17)

“Ni trolösa, vet  ni inte att vänskap med världen betyder fiendskap med Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende med Gud” (Jak. 4:4)

Bibeln uppmanar inte kristna att ingå i ekumeniska samarbeten och i kompromisser med världen och icke troende människor på bekostnad av evangeliet och i syfte att skapa samstämmighet och fred mellan alla olika religionsutövare inklusive ateister och rena Satansdyrkare.

Det är det nya Babels torn som de avfälliga kyrkorna och samfunden, vilka genom sitt medlemskap i Sveriges kristna råd (som står under Påvekyrkan, kyrkornas världsråd och FN), bygger på och de önskar att dra med sig så många som möjligt för att de skall delta i detta ogudaktiga och antikristliga byggande som är en stygglese för Herren Jesus.

Läs mer