De som inte är frälsta (de namnkristna) läser inte Bibeln utan tolkar den som djävulen gör - vet inte, vill inte veta, vad Jesus säger till fariséerna.

Här är några ord av Jesus till de hycklade (skrymtande) fariséerna i Matteus evangeliet, vilka gäller än idag:

1. Matteus 3:7 Johannes Döparen - ledd av Jesus - sade: Huggorm­syng­el, vem har sagt er att ni kan slip­pa un­dan den kom­man­de vre­den?

2. Matteus 12:34 I huggormars avföda, huru skullen I kunna tala något gott, då I själva ären onda? Vad hjärtat är fullt av, det talar ju munnen.

3. Matteus 15:3 Men han svarade och sade till dem: Varför överträden I själva Guds bud, för edra stadgars skull?

4. Matteus 15:7-8 I skrymtare, rätt profeterade Esaias om eder, när han sade: Detta folk ärar mig med sina läppar, men deras hjärtan är långt ifrån mig.

5. Matteus 15:14 Frågen icke efter dem. De äro blinda ledare; och om en blind leder en blind, så falla de båda i gropen.

6. Matteus 16:3 och om morgonen: 'Det bliver oväder i dag, ty himmelen är mulen och röd.' Ja, om himmelens utseende förstån I att döma, men om tidernas tecken kunnen I icke döma.

7. Matteus 16:6 Och Jesus sade till dem: Sen till, att I tagen eder till vara för fariséernas och sadducéernas surdeg.

8. Matteus 23:5 Och alla sina gärningar göra de för att bliva sedda av människorna. De göra sina böneremsor breda och hörntofsarna på sina mantlar stora.

9. Matteus 23:14 Ve er skriftlärda och fariséer, hycklare. för ni plundrar änkors hus och ber långa böner för syns skull. Därför ska ni få en desto hårdare dom.

10. Matteus 22:18 Men Jesus märkte deras ondska och sade: »Varför söken I att snärja mig, I skrymtare?

11. Matteus 23:13 Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som tillsluten himmelriket för människorna! Själva kommen I icke ditin, och dem som vilja komma dit tillstädjen I icke att komma in.

12. Matteus 23:19 I blinde, vilket är då förmer, offergåvan eller altaret, som helgar offergåvan?

13. Matteus 23:28 Så är det också med er. Utanpå ser ni ut att vara rättfärdiga, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska.

14. Matteus 23:27 Ve eder, I skriftlärde och fariséer, I skrymtare, som ären lika vitmenade gravar, vilka väl utanpå synas prydliga, men inuti äro fulla av de dödas ben och allt slags orenlighet!

15. Matteus 23:33 I ormar, I huggormars avföda (huggormsyngel), huru skullen I kunna söka undgå att dömas till Gehenna?

16. Matteus 23:39 Ty jag säger er: Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn."

17. Matteus 25:41 Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.

18. Matteus 25:46 Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.

Och HÄR!

The Mystery of Human Life

The Antichrist is the final ruler !!