BUSINESS AS USUAL

is a powerful motivating force especially when Jews like the Rothschilds are running an oil business.

Banking is the forte of the Jewish House of Rothschild. But raw materials–especially oil–are money in the bank.

The Young Turk movement, AKA Committee of Union and Progress, arose out of the Rothschilds’ oil interests in the Black Sea area of the Ottoman Empire in the late 1800s. ‘Creating stability’ in an incendiary realm was necessary for the Rothschilds’ new oil enterprise Baku Oil. The instability of the Armenian Christians’ financial and intellectual prominence in the area was not “good for business.”

Thus hand-picked Jews of Salonika, (Jews made up the majority of the city’s population), and foreign agitators such as the Russian Zionist, Vladimir Jabotinksy, the editor of The Young Turk newspaper, were just what the Rothschilds needed for ridding the source of that instability, the Armenian Christians.

Now, the Zionist Young Turks who sought for the break up of the Ottoman Empire in order to obtain Palestine–and the House of Rothschild, who needed a Jewish-controlled Turkey and hegemony over the entire Middle East, could work together. This meant funding for the Jewish Young Turks and revolutionary subversives for the Rothschilds.

-The Jews in fact are the most fierce perpetrators of racist crimes the world has ever known. And the Armenian Holocaust of which the Jews are responsible is a clear example of their Jewish racist crimes.

Read more

~~~~

Dönmeh infiltration i Sveriges regering?

Dönmeh är namnet på Turkiets kryptojudar eller marraner som offentligt är muslimer men i hemlighet kabbalister och anhängare till Sabbatai Zevi och Jakob Frank. De härstammar från en grupp sefardiska judar som fördrevs rån Spanien under den spanska inkvisitionen och som behöll sin kabbalistiska och talmudiska tro och lära. Deras politiska ideologi är sionismen.

Många Dönmeh tillsammans med traditionella judar blev mäktiga politiker och företagsledare. Saloniki (Thessaloniki) i Grekland som var en del av Turkiet blev deras starka fäste. En av de sekulära ungturkarnas ledare var Mustafa Kemal Ataturk som sedan blev Turkiets president. Dönmeh organiserade de hemliga ungturkarna och avsatte den ottomanska sultanen Abdulhamid II, 1908.

De kallade honom tyrann men hans enda brott var att han vägrade träffa sionistledaren Teodor Herzl under ett besök i Konstantinopel 1901och avvisade Dönmehs erbjudande om pengar i utbyte mot att sionisterna skulle få kontrollen över Jerusalem.

Abdulhamid lär ha sagt Låt inte Dr Herzl vidta några ytterligare åtgärder i hans projekt. Jag kan inte ge bort ens en handfull av jorden och denna mark för det är inte min egen utan hör till hela den islamiska nationen

Vissa historiker menar att Dönmeh judarna var så många som 1.5 miljoner vid den tiden. En mycket stor del av dem hade höga positioner i samhället vilket vi skall låta den judiska historikern Gershom Scholem förklara lite längre fram i texten.

Konstantinopel som bar namn efter den första kristna romerska kejsaren Konstantinus, bytte namn till Istanbul. Det sägs att Mustafa Kemal Ataturk var ett taget namn, en pseudonym, eftersom han var ättling till Sabbatai Zevi och såg sig själv som Dönmeh.

Dönmeh låg tillsammans med Europas övriga sionister bakom massmordet, slakten på hundratusentals armenier och assyrier, som var kristna. Trots att ett så stort antal människor mördades brutalt, vill man inte kalla det folkmord. Bara för några år sedan diskuterades detta återigen men tystades ner precis som man har tystat ner kommunismens illgärningar och mord på kristna.

Då var det en annan grupp av anhängare till Sabbatai Zevi och Jakob Frank (kabbalister och satanister) som låg bakom massakern på miljontals kristna ryssar däribland många biskopar och präster. Judiska yrkesrevolutionärer (så kallade kommunister) finansierades av kabbalistiska bankirer (bland annat Jakob Schiff och Max Warburg) och tog sig ryska namn för att kunna smälta in bland befolkningen. Lev Bronstein blev Leo Trotskij, Grigorij Zinoviev hette ursprungligen Apfelbaum, Viktor Volodarskijs namn var Moisej Markovitj Goldstein, Moisej Solomonovitj Uritskij riktiga efternamn var Salomonson, med mera. Listan kan göras lång.