https://www.youtube.com/watch?v=j7fudst2Rms&app=desktop

Publicerades den 19 sep. 2019

"Joakim Lamotte: Hur skall vi få stopp på gängvåldet, morden och skjutningarna? Hur skall vi hantera återvändande IS-terrorister?

I Stockholm har man satt sin mest handlingskraftiga politiker för att få bukt med problemen."

~~~~

DET FINNS EN MENING MED DÅLIGA POLITIKER, OM DE VAR BRA HADE INTE ANTIKRIST KUNNAT VÄLKOMNAS. MEN NU SKA HAN SNART BLI MOTTAGEN MED ÖPPNA ARMAR.

Uppenbarelseboken Kapitel 16

Och jag hörde en stark röst från templet säga till de sju änglarna: Gå ut och töm Guds vredesskålar över jorden. 2 Och den förste gick bort och tömde sin skål över jorden. Då slog det upp svåra och elakartade bölder på de människor som hade vilddjurets märke (ANTIKRISTS) och dem som tillbad dess bild. 3 Och den andre ängeln tömde sin skål över havet och det blev som blodet av en död och allt liv i havet dog. 4 Den tredje ängeln tömde sin skål över floderna och vattenkällorna och de blev till blod. 5 Och jag hörde vattnens ängel säga: Rättfärdig är du, Herre, som är och som var, och den Helige, att du har dömt så. 6 För de har utgjutit heligas och profeters blod. Därför har du gett dem blod att dricka, för det är de värda. 7 Och jag hörde en annan från altaret säga: Ja, Herre Gud, den Allsmäktige, sanna och rättfärdiga är dina domar. 8 Och den fjärde ängeln tömde sin skål över solen och den fick makt att bränna människorna med eld. 9 Och människorna blev brända av stark hetta, men de hädade Guds namn, han som har makt över dessa plågor, och de omvände* sig inte så att de gav honom äran. 10 Och den femte ängeln* tömde sin skål över vilddjurets tron, och dess rike lades i mörker och de bet sig i tungan av smärtan. 11 Och de hädade Gud i himlen för sina plågor och sina bölder, men omvände* sig inte från sina gärningar. 12 Och den sjätte ängeln* tömde sin skål över den stora floden Eufrat och dess vatten torkade ut, för att vägen skulle beredas för kungarna från östern. 13 Och jag såg tre orena andar som liknade paddor komma ut ur drakens mun (SATANS) och ut ur vilddjurets mun och ut ur den falske profetens mun. 14 För de är onda andar som gör tecken, vilka går ut till kungarna på jorden och till hela världen, för att samla dem till strid på Guds, den Allsmäktiges, stora dag. 15 Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och de får se hans skam. 16 Och han församlade dem till den plats som på hebreiska heter Armageddon. 17 Och den sjunde ängeln tömde sin skål ut i luften och en stark röst kom ut från templet i himlen, från tronen, som sa: Det har skett. 18 Och det kom dån och åska och blixtar och en stor jordbävning, en så kraftig och stor jordbävning, att något liknande inte hade förekommit sedan människorna blev till på jorden. 19 Och den stora staden rämnade i tre delar, och folkens städer störtade samman, och det stora Babylon kom i åminnelse inför Gud, så att han räckte det bägaren med sin glödande vredes vin. 20 Och alla öar flydde och bergen fanns inte mer. 21 Och stora hagel, tunga som en talent, föll ner från himlen på människorna, och människorna hädade Gud för plågan av haglet, för den plågan var mycket stor.

Beställa Reformationsbibeln