Johannes 17:21 "Jag beder att de alla må vara ett, och att, såsom du, Fader, är i mig, och jag i dig, också de må vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig."

Sveriges kristna råd (SKR) skriver om detta och vilseför människorna.

Då SKR inte tillhör den levande Guden utan är ett redskap för Satan, så är dess mål att dra människorna från sanningen, som är Jesus Kristus.

Johannes 14:6 »Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Här kan du se Unitedpastorn Magnus Persson invigas till präst i EFS, som är en del av denna Satanskyrka.

Även Magnus Tunehag, tidigare pastor i Evangeliska frikyrkan invigdes till detta ämbete.

~~~~

Dessa som är medlemmar i SKR och deras kyrkor är antikrister:

1 Johannesbrevet 2:18,19,26

18 Mina barn, nu är den yttersta tiden. I haven ju hört att en antikrist skall komma, och redan hava många antikrister uppstått; därav förstå vi att den yttersta tiden är inne.

19 Från oss hava de utgått, men de hörde icke till oss, ty hade de hört till oss, så hade de förblivit hos oss. Men det skulle bliva uppenbart att icke alla höra till oss.

26 Detta har jag skrivit till eder med tanke på dem som söka förvilla eder.

~~~~

Medlemmarna i SKR och därmed i VÄRLDSKYRKAN vandrar INTE i ljuset utan följer sin gud, som är Satan.

1 Johannes 1:7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd.

Därmed är de inte ETT utan lögnare och hycklare!!!

SE UPP SÅ INGEN TAR DIN KRONA!

Uppenbarelseboken 3:11 Jag kommer snart; håll fast det du har, så att ingen tager din krona.

Läs om det förödande avfallet i Daniel kap. 8!