VAD ÄR FRIHET?

Jesaja 61:1 Herrens, Herrens Ande är över mig,ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna

"FRI"MURARNA HAR LÅTIT SIG BINDAS AV DJÄVULEN!

~~~~ 

~~~~

En person som ofta uttalar sig i media är "fri"muraren HANS WALLMARK .

Sverige översvämmas av "fri"murare.

PETER SPRINGARE polis, är en annan "fri"murare.

Att många av kyrkornas präster och pastorer är "fri"murare är väl känt.

Här mer om Satans redskap "FRI"MURARNA.

~~~~

Frimurarna bakom Sveriges undergång

I Sverige finns det cirka 15000 frimurare. 674 av dem arbetar inom det svenska rättsväsendet som poliser, åklagare, rådmän, advokater, jurister och runt 600 som biskopar och präster i svenska kyrkan eller som pastorer inom frikyrkan. Bland de övriga finns beslutsfattare och opinionsbildare av olika slag såsom politiker och mediaföreträdare, företagare, direktörer, höga militärer, läkare, tandläkare, chefer inom myndigheter med mera.

Man gömmer sig bakom ett respektabelt beteende, lovvärda ideal, filantropisk verksamhet och allmän religiositet (frimureriet sägs vila på kristen grund) men frimurarna själva förnekar att det är fråga om en ny religion. Man har dock tempel och altaren där man tillber ”den store Arkitekten” och blandar element från många olika religioner.

~~~~

FREEMASONRY IS JEWISH!

The Jews OWN and CONTROL Freemasonry today and have from the beginning. Its beginnings were entirely Jewish and it is controlled by the Jews to this day.

Here’s what the JEWS have to say about THEIR ownership of Freemasonry!

THE JEWISH TRIBUNE, New York, Oct. 28, 1927, Cheshvan 2, 5688, Vol. 91, No. 18: “Masonry is based on Judaism. Eliminate the teachings of Judaism from the Masonic ritual and what is left?”

LA VERITE ISRAELITE, Jewish paper 1861, IV, page 74: “The spirit of Freemasonry is the spirit of Judaism in its most fundamental beliefs; it is its ideas, its language, it is mostly its organization, the hopes which enlighten and support Israel. It’s crowning will be that wonderful prayer house of which Jerusalem will be the triumphal centre and symbol.”

LE SYMBOLISM, July, 1928: “The most important duty of the Freemason must be to glorify the Jewish Race, which has preserved the unchanged divine standard of wisdom. You must rely upon the Jewish race to dissolve all frontiers.

AN ENCYCLOPEDIA OF FREEMASONRY, Philadelphia, 1906: “Each Lodge is and must be a symbol of the Jewish temple; each Master in the Chair, a representative of the Jewish King; and every Mason a personification of the Jewish workman.”

MANUAL OF FREEMASONRY, by Richard Carlile: “The Grand Lodge Masonry of the present day is wholly Jewish.”

THE FREEMASON, April 2, 1930, quoting Br. Rev. S. McGowan: “Freemasonry is founded on the ancient law of Israel. Israel has given birth to the moral beauty which forms the basis of Freemasonry.”

Rabbi Br. Isaac Wise, in The Israelite of America, March 8, 1866: “Masonry is a Jewish institution whose history, degrees, charges, passwords and explanations are Jewish from beginning to end.”

Benjamin Disraeli, Jew, Prime Minister of England, in The Life of Lord George Bentick: “At the head of all those secret societies, which form provisional governments, men of the Jewish race are to be found.”

LATOMIA, a German Masonic journal, Vol. 12, July 1849, Page 237: “We cannot help but greet socialism (Marxism – Communism) as an excellent comrade of Freemasonry for ennobling mankind, for helping to further human welfare. Socialism and Freemasonry, together with Communism are sprung from the same source.”

BERNARD STILLMAN, Jew, in Hebraic influences on Masonic Symbolism, 1929, quoted The Masonic News, London: “I think I have proved sufficiently that Freemasonry, as what concurs symbolism, lays entirely on a formation which is essentially Jewish.”

O.B. Good, M.A. in The Hidden Hand of Judah, 1936: “The influence of the Jewish Sanhedrin is today more powerful than ever in Freemasonry.”

JEWISH ENCYCLOPEDIA, 1903, Vol, 5, page 503: “The technical language, symbolism and rites of Freemasonry are full of Jewish ideas and terms . . . In the Scottish Rite, the dates on official documents are given according to the era and months of the Jewish calendar, and use is made of the Hebraic alphabet.”

B’NAI B’RITH MAGAZINE, Vol. 13, page 8, quoting rabbi and mason Magnin: “The B’nai B’rith are but a makeshift. Everywhere that Freemasonry can admit that it is Jewish in its nature as well as in its aims, the ordinary lodges are sufficient for the task.

Please Note: The ADL (Anti-Defamation League) of B’nai B’rith is a totally Jewish controlled organization with its main goal to destroy Christianity.

(Also, the B’nai B’rith form a super-Masonic lodge where no “Gentiles” are admitted.)

TRANSACTIONS OF THE JEWISH HISTORICAL SOCIETY Vol. 2, p 156: “The Coat of Arms used by the Grand Lodge of England is entirely composed of Jewish symbols.” source

~~~~

The Harold Wallace Rosenthal Interview

By Charles A. Weisman

The Jews Hidden Tyranny Plans

Anthony Sutton: "It's Not Left or Right; It's Us or Them" (Freemasonry)


~~~~

FREEMASONRY PROVEN TO WORSHIP SATAN

Subtitle: As we study Masonic symbols, we see that serpent worship is rampant within Masonry. This serpent worship absolutely proves Freemasonry is Satan worship . But, Masons also consider the S erpent to be the Savior of the World!

Most of the article on Freemasonry below has been taken from Masonic books that have been published by Masonic Publishing Companies, and most of them were formerly very, very secret. We further have taken the Biblical admonition carefully, comparing Masonic teachings to the Holy Bible. In 1 John 4:1, we see this command to all Christians: "Beloved, believe not every spirit, but try (test) the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world." Thus we see that any religious teaching that does not conform to Scripture is from a "false prophet".Kabbalah - "Tree of Life" - Judendom

Uppenbarelseboken 21:8 "Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna och de sexuellt omoraliska, ockultisterna, avgudadyrkarna och alla lögnare, de ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden."