5 Mosebok kapitel 30

Att lyssna till Guds ord - en fråga om liv och död

1 När allt detta kommer över dig, välsignelsen och förbannelsen som jag har förelagt dig, och du lägger detta på ditt hjärta bland alla de hednafolk dit Herren , din Gud, fördriver dig, 2 och du vänder om till Herren , din Gud, och lyder hans röst, i allt vad jag i dag befaller dig, du och dina barn, av hela ditt hjärta och av hela din själ, 3 då skall Herren , din Gud, göra slut på din fångenskap och förbarma sig över dig. Herren , din Gud, skall då åter samla dig från alla folk, dit han har skingrat dig. 4 Även om dina fördrivna skulle vara vid himlens ände, skulle Herren , din Gud, samla dig därifrån och hämta dig därifrån. 5 Herren , din Gud, skall föra dig in i det land som dina fäder har haft till besittning, och du skall besitta det. Han skall göra dig gott och föröka dig, mer än dina fäder. 

6 Herren , din Gud, skall omskära ditt hjärta och dina efterkommandes hjärtan, så att du älskar Herren , din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ. Då ska du få leva. 7 Och Herren , din Gud, skall lägga alla dessa förbannelser på dina fiender och på dem som hatar och förföljer dig. 8 Du skall på nytt lyssna till Herrens röst och följa alla hans bud som jag i dag ger dig. 9 Herren , din Gud, skall ge dig överflöd i allt vad du företar dig och då det gäller dina barn, avkomman från din boskap och grödan från din mark. Ty så som Herren fröjdade sig över dina fäder, skall han åter fröjda sig över dig och göra dig gott, 10 när du lyssnar till Herrens , din Guds, röst och håller hans bud och stadgar som är skrivna i denna lagbok, och vänder om till Herren , din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ. 

11 Ty det bud som jag i dag ger dig är inte för svårt för dig och det är inte långt borta. 12 Det är inte i himlen, så att du behöver säga: "Vem vill för oss stiga upp till himlen och hämta det åt oss och låta oss höra det, så att vi kan följa det?" 13 Ordet är inte heller på andra sidan havet, så att du behöver säga: "Vem vill för oss fara över till andra sidan havet och hämta det åt oss och låta oss höra det, så att vi kan följa det?" 14 Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, så att du kan följa det. 

15 Se, jag lägger i dag fram för dig livet och vad gott är, döden och vad ont är, 16 då jag i dag befaller dig att älska Herren , din Gud, att vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och rådslut, för att du må leva och föröka dig, och för att Herren , din Gud, må välsigna dig i det land dit du kommer för att ta det i besittning. 17 Men om ditt hjärta vänder sig bort och du inte vill höra, och om du blir förledd och tillber andra gudar och tjänar dem, 18 så kungör jag för er i dag att ni förvisso skall förgås. Ni kommer inte att leva länge i det land dit du drar över Jordan för att komma och ta det i besittning. 

19 Jag tar i dag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet, för att du och dina efterkommande må leva, 20 genom att du älskar Herren , din Gud, och lyssnar till hans röst och håller dig till honom. Ty detta betyder liv och lång levnad för dig, så att du får bo i det land som Herren med ed har lovat att ge dina fäder, Abraham, Isak och Jakob.

~~~~

Satan har en mängd arbetare, som kallar sig kristna (2 Kor.11:13-15), som lurar judarna att tro att Gud tillåter dem att inta landet Israel, trots att de lever i olydnad och har oomskurna hjärtan.

Var och en som läser kapitlet ovan och som är läskunnig kan se att Gud har villkor för judarna liksom han har för alla människor.

~~~~

En KVARLEVA ska bli frälst då de, ser Herren Jesus komma på skyarna.

Jesaja 28:5-6 På den dagen skall Herren Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk. Han skall bli en rättens ande för den som skipar rätt och en styrka för dem som driver fienden på porten.

Sakarja 12:10-12 På den dagen skall jag bestämma mig för att utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde. På den dagen skall sorgen bli stor i Jerusalem, som sorgen vid Hadadrimmon i Megiddopasset.  Landet skall sörja, var släkt för sig:

En prövad kvarleva- Herrens rätta folk

Jesaja 37:31 Och den räddade skaran av Juda hus, som bliver kvar, skall åter skjuta rot nedtill och bära frukt upptill.

Jesaja 37:32 Ty från Jerusalem skall utgå en kvarleva, en räddad skara från Sions berg. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.

Sakarja 13:8-9 Det skall ske i hela landet, säger Herren , att två tredjedelar skall utrotas och gå under, men en tredjedel skall lämnas kvar. Den tredjedelen skall jag låta gå genom eld. Jag skall luttra dem som man luttrar silver, pröva dem som man prövar guld. De skall åkalla mitt namn och jag skall bönhöra dem. Jag skall säga: "Detta är mitt folk." Och folket skall svara: " Herren är min Gud." 

Lukas 13:34-35 Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig! Hur ofta ville jag inte samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna! Men ni ville inte. Nu ska ert hus lämnas åt er själva . Jag säger er: Ni kommer inte att se mig förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn .

~~~~

HAR DU ÖGON ATT SE MED OCH ÖRON ATT HÖRA MED?!

Uppenbarelseboken 1:7 Se, han kommer med molnen,
 och varje öga ska se honom,
 även de som 
 genomborrat honom.
 Och jordens alla stammar
 ska jämra sig för hans skull.
 Ja, amen.