Är det sant att judarna ska styra denna värld?

Ja, de vill och försöker styra denna värld. Men vad säger Gud?

Han säger: "Hela dagen har jag uträckt mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk." Romarbrevet 10:21

Och:

"På samma sätt finns också nu i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. 6 Men är det av nåd, så är det inte av gärningar. Annars vore nåden inte längre nåd. 7 Vad innebär då detta? Att Israel inte har uppnått vad de strävar efter. De utvalda har nått det, men de andra har blivit förhärdade. 8 Som det står skrivet: Gud har gett dem en likgiltighetens ande, ögon som inte ser och öron som inte hör, ända till denna dag . 9 Och David säger: Låt deras bord bli en snara och ett nät, en fälla och ett straff för dem . 10 Låt deras ögon förmörkas så att de inte ser, och böj deras rygg för alltid." Romarbrevet 11:5-10

~~~~

John Hagee är judarnas lydige tjänare.

(EFTERSOM GOOGLE AVSKYR SANNINGEN - HAR DENNA BLOGG FÖRBJUDITS ATT PUBLICERA VIDEON OM HAGEE!)

Hagee förvränger sanningen om Gud, judarna och de kristna.

Han ska få det straff som Gud bestämt om honom.

Pastorer och präster lär också lögn, det som inte Bibeln (den Heliga Skrift) säger om judarna.

De är rädda för sanningen, för att mista sitt jobb och för att kallas "antisemiter".

De är även okunniga eftersom de sällan är födda på nytt och har fått Guds Ande att bedöma med och förstå Guds Ord.

Som du ser ovan (Rom.11:6) är Guds kallelse AV NÅD - INTE AV GÄRNINGAR!

Judarna försöker behaga Gud (den Gud de tror på och som inte är Bibelns Gud) genom lagen.

(Den viktigaste boken för judarna är dock Talmud - den som Martin Luther avslöjade och som lögnarna inte vill erkänna.)

Vad säger Bibelns Gud?

Den dagen skall Herren Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk. Jesaja 28:5

"Den dagen" "Den dagen" "Den dagen"!

Det betyder den dagen då Jesus kommer på skyarna, ska de som fått tro på honom - kvarlevan - bli frälsta!

Det betyder att de flesta judar ska förgås!!

----

Guds Ord om judarna:

"Ni bröder har ju blivit efterföljare till Guds församlingar i Judeen som lever i Kristus Jesus. Ni har fått utstå samma lidanden från era landsmän som de har fått från judarna , som dödade både Herren Jesus och profeterna och som nu har drivit bort oss. De behagar inte Gud, och de motarbetar alla människor när de försöker hindra oss från att predika för hedningarna så att dessa blir frälsta. Så fyller de ständigt sina synders mått. Men vredesdomen har till slut kommit över dem."1 Tessalonikerbrevet 2:14-16

"Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare! Ni stänger himmelriket för människorna. Själva går ni inte in, och dem som vill komma in hindrar ni från att komma in .
 Ve er, skriftlärda och fariseer, era hycklare! Ni far omkring över hav och land för att göra en enda till proselyt , och när han blivit det gör ni honom till ett Gehennas barn, dubbelt värre än ni själva."Matteus 23:13-15

"Ormar, huggormsyngel, hur ska ni kunna undgå att dömas till Gehenna?"
v33

~~~~

Som alla kristna (falska och sanna) vet, ska den laglöse Antikrist sätta sig på tronen i Jerusalem.

Som hjälp till detta har Antikrist dem som kallar sig kristna med Hagee i spetsen.

De är så okunniga och så lurade, att de ska hjälpa Satan (inkarnerad i Antikrist) att inta sin tron!!

Otroligt men sant!!

Ingen ska tro att dessa lurade "kristna" ska ärva det eviga livet!!

De som menar sig vara kristna, men inte är det, tror att de kan stå med benen på två sidor - den onda och den goda.

De tror att Jesus ska ta emot dem i sitt evighetsrike!

VILKEN VILLFARELSE!

Det är detta allt handlar om, att Antikrist ska komma och vilseföra judarna och hela världen!

"HELA VÄRLDEN ÄR I DEN ONDES VÅLD"
1 Joh. 5:19