"TO LEARN WHO RULES OVER YOU, SIMPLY FIND OUT WHO YOU ARE NOT ALLOWED TO CRITICIZE"

~~~~

Den judiska skolan i Stockholm, Hillelskolan berörs inte av de diskussioner som har blåst upp kring konfessionella skolor. Det menar Aron Verständig, ordföranden i Judiska församlingen i Stockholm.

--– Hillelskolans vision handlar om att eleverna som går i skolan ska få kunskap och bli goda medborgare liksom att de ska få en trygg grund för att göra vidare val inom det judiska spektrat. [min betoning]

Läs mer

~~~~

Är det någon som tvekar över vilka som har makten i Sverige?!

Svenska folket med sina "politiker" (de som skulle styra landet till folkets bästa), fogar sig snällt, tiger och bockar.

Säkert får judiska barn även hemundervisning, vilket förnekas svenska barn.

(Om de får hemundervisning, så får det inte avslöjas!)

Judarna (ordet får inte uttalas!) vill ha kontrollen över undervisningen, så att manipulationen och lögnen styr de svenska skolungdomarna - och alla svenska människor resten av livet.

Läs i deras talmudbok - den bok de följer och som Martin Luther hatade - om att ljuga för alla icke judar!

Om judarna följde Torah GT (som de påstår) skulle de bli frälsta. De har dock en annan gud (Satan).

Inte bara i USA (och i hela världen) styr judarna pressen, utan även i Sverige såsom t.e.x tidningen DAGEN, som skriver om Hillelskolan.

1 Johannes 5:9-12 "Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på det vittnesbörd som Gud har gett om sin Son. Och detta är vittnesbördet: Gud har gett oss evigt liv, och det livet är i hans Son. Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet."


OBS - alla som talar sanning och avslöjar dem kallas för antisemiter. Det ordet använder de sedan till att föra sin agenda vidare, enligt vad de själva säger.

Men Gud har allt i sin makt och han ska frälsa några av dem - en rest/kvarlevan - i slutet av denna tidsålder!

Lukas 13:35 "Nu ska ert hus lämnas åt er själva . Jag säger er: Ni kommer inte att se mig förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn."


~~~~

Förr: Judar genom Judas Iskariot med hjälp av romarna. dödade livets furste Jesus Kristus. 

Nu: Judar med hjälp av medlöparna ("romare") vill och kommer att döda kristna, därför att de följer Jesus Kristus livets furste.

(En intressant video här.)