"1922 grundade Coudenhove - Kalergi den Paneuropeiska unionen tillsammans med ärkehertig Otto von Habsburg. Idén till en rasistisk och satanistisk Paneuropeisk superstat och nationernas upplösning (som idag kallas EU, den Europeiska unionen, i media) finns i Kalergis ovannämnda bok “Paneuropa” och i hans skrift “Adel” som följdes av boken Praktischer Idealismus 1925:

“Majoriteten av representanterna för den korrupta såväl som den hederliga aristokratin: av kapitalism, journalism och bildning, är judar. Deras andliga överlägsenhet förutbestämmer dem att bli huvud - representanter för den framtida adeln. När vi ser till det judiska folkets historia förklaras deras ledning i kampen om makten över mänskligheten.

"Isaac Ben Solomon Lurias undervisning gick ut på att messias inte kunde träda fram förrän de icke judiska nationerna blivit sönderslagna, fallit i total hedendom och förlorat all tro på Gud. Detta gick att påskynda om judar var villiga att hjälpa till med att förstöra nationerna. Det kallades för att “krossa lerkärlen”. "

(We MUST Transform Europe | Barbara Lerner Spectre ~ Video) - mitt tillägg.

"Girighet, orättfärdighet, list och bedrägeri är deras ledstjärna. Samma bankirer som finansierade den ryska revolutionen, (som också kan kallas den judiska revolutionen då de ledande så gott som alla var judar vilka bytte namn för att Satan och de själva skulle få härja ostört) och i vilken miljontals oskyldiga ryssar mördades urskiljningslöst (inte minst kristna), stödde Coudenhoves - Kalergis sinnesförvridna plan om ett totalt förstört Europa som vi idag bara har fått se början av. Fortsättning följer..varje dag.

Samma personer stödde även förintelsen (finansierade Hitler) i vilken det sägs att sex miljoner judar blev mördade samt låg bakom Sion vises protokoll som snart har fullkomnats till punkt och pricka. De skonade inte ens sina egna men det finns en förklaring till det och förklaringen är att de inte var judar utan kabbalister (Satansdyrkare). "

LÄS MER

~~~~

”Europas nationer bör föras samman i en superstat utan att deras befolkningar förstår vad som sker. Detta kan åstadkommas genom stegvisa förändringar, alla förklädda till att ha ett ekonomiskt syfte, men som på lång sikt och oåterkalleligt kommer att leda till en federation.”

"Framtidens blandade befolkning förväntas alltså enligt detta scenario att mista sin mångfald och istället bli en homogen massa, en process som åtminstone i Västvärlden är i full gång i den omtalade framtid vi nu lever i."

LÄS MER
FILM:
SVENSKA FLAGGANS DAG INNAN SATANSDYRKARNA FICK HELA MAKTEN.