NEJ!

Du kan INTE själv göra dig själv till en kristen

Många säger de är kristna men ljuger.

De är hycklare.

Du måste bli född på nytt - född från ovan - AV GUD!

Johannes 3:27 Johannes svarade och sade: »En människa kan intet taga, om det icke bliver henne givet från himmelen.»

Jakobsbrevet 1:17 Idel goda gåvor och idel fullkomliga skänker komma ned ovanifrån, från himlaljusens Fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus och mörker.

~~~~

Kyrkor och församlingar är fulla av hycklande kristna.

De är torra som fnöske och ska till sist, om de ej omvänder sig brinna i helvetet!

De är INTE kristna, och de är INTE födda från ovan!

Johannes 3:3 Jesus svarade och sade till honom: »Sannerligen, sannerligen säger jag dig: Om en människa icke bliver född på nytt (född från ovan), så kan hon icke få se Guds rike.»

Gud ska spotta ut dem ur sin mun:

Uppenbarelseboken 3:16 Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun.

~~~~

Romarbrevet 3:20 ty av laggärningar bliver intet kött rättfärdigt inför honom. Vad som kommer genom lagen är kännedom om synden.

LÄS: THE JERUSALEM SANHEDRIN PREPARES TO ENFORCE THE NOAHIDE LAWS