Kan goda gärningar föra dig till Gud?

Den vansinniga tanken och den vansinniga tron fick Luther att sätta upp sina 95 teser.

Ingen kommer till Gud eller kan behaga honom med goda gärningar.

Våra gärningar är som en smutsig klädnad säger Bibeln.

Alla människor är syndare genom Adam och Evas fall.

Alla är under synd.

~~~~

Inför Gud är alla syndare

Romarbrevet 3: 9-18 Hur är det då? Har vi något företräde? Nej, inte alls! Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. 10 Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda 11 ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. 12 Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda.13 En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar. 14 Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. 15 De är snabba på foten till att utgjuta blod. 16 Förödelse och elände råder på deras vägar, 17 och fridens väg känner de inte. 18 De har inte gudsfruktan inför sina ögon.

~~~~

Ingen kan klappa sig som en farisee på bröstet för att han gjort det som är gott i sina ögon.

Alla människor måste få ett nytt hjärta av Gud och bli en ny skapelse

Johannes 3:1-7 Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. 2 Han kom till Jesus om natten och sade: "Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare, ty ingen kan göra sådana tecken som du gör, om inte Gud är med honom." 3 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt (född ovanifrån, av Gud) kan inte se Guds rike." 4 Nikodemus sade: "Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till?" 5 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. 6 Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. 7 Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt.

~~~~

Denna sak att människan genom så kallat goda gärningar kan behaga Gud har samfundskristna och kyrkokristna helt glömt bort.

De har nu sagt ja till katolska kyrkan (Satans kyrka) och all annan villfarelse!

(Se Sveriges kristna råds hemsida - medlemskyrkor)