2 Thessalonikerbrevet 2:8-12 Sedan skall »den Laglöse» träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta.11 Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen,12 för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.

~~~~

Kan man vara katolik och kristen?

Vad säger Bibeln (GUDS ORD):

1 Timoteus 6:3-5 Om någon förkunnar främmande läror och icke håller sig till sunda ord -- vår Herres, Jesu Kristi, ord -- och till den lära som hör gudsfruktan till, då är han förblindad av högmod, och detta fastän han intet förstår, utan är såsom från vettet i sitt begär efter disputerande och ordstrider, vilka vålla avund, kiv, smädelser, ondskefulla misstankar och ständiga tvister mellan människor som äro fördärvade i sitt sinne och hava tappat bort sanningen, människor som mena att gudsfruktan är ett medel till vinning.

2 Johannes 6-9 Den som in­te förblir i Kristi lära ut­an går and­ra vägar, han har in­te Gud. Den som förblir i hans lära, han har både Fa­dern och So­nen.

1 Johannes 2:3 Att vi har lärt känna honom förstår vi av att vi håller hans bud. 4 Den som säger: ”Jag känner honom” men inte håller hans bud är en lögnare, och sanningen finns inte i honom. 5 Men hos den som bevarar hans ord har Guds kärlek i sanning nått sin fullhet. Då vet vi att vi är i honom. 6 Den som säger att han förblir i honom måste själv leva så som han levde.

1 Johannes 2:18 Mina barn, detta är den sista tiden. Ni har hört att en antikrist skall komma, och nu har också många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att det är den sista tiden. 19 De har utgått från oss men hörde aldrig till oss. Ty om de hade hört till oss hade de stannat hos oss. Men det skulle avslöjas att ingen av dem hör till oss. 20 Ni däremot har blivit smorda av den Helige och känner alla sanningen – 21 jag skriver heller inte att ni är okunniga om sanningen utan att ni känner den och vet att ingen lögn uppstår ur sanningen.

~~~~

Av dessa bibelord ser vi att katolska kyrkan inte är från Gud.

Igår så kunde vi höra Ulf Ekman på P1 radion i en intervju med Martin Wicklin.

Inte enbart på det dåvarande Livets Ord i Uppsala (nuvarande L.O. är inte heller från Gud) leddes människorna fel, utan fortfarande leds människorna fel genom Ulf Ekman och hans osunda lära - den katolska läran.

Många som kallar sig kristna tror på falsk lära (den katolska och allt vederstyggligt som kommer med denna) istället för att lyssna på Jesus ord.

Men vi vet att innan Jesus kommer tillbaka ska det vara "ett förödande avfall".

2 Thessalonikerbrevet 2:1-4 I fråga om vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse, och huru vi skola församlas till honom, bedja vi eder, käre bröder, att I icke -- vare sig genom någon »andeingivelse» eller på grund av något ord eller något brev, som förmenas komma från oss -- så hastigt låten eder bringas ur fattningen och förloren besinningen, som om Herrens dag redan stode för dörren. Låten ingen bedraga eder om vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet hava skett och »Laglöshetens människa», fördärvets man, hava trätt fram, vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud.

Jag som har denna blogg tror inte att påven är Antikrist, men väl den falske profeten. (Se Uppenbarelseboken kap. 13 och 14).

Katolska kyrkan har nu intagit alla samfund och alla kyrkor och alla "kristna" organisationer för att därmed följa VÄRLDSKYRKANS lära, som är Satans lära.

Den katolska läran är sålunda INTE från Gud utan strider mot allt, det som lärs ut av Jesus själv.

KATOLSKA LÄRAN ÄR INTE SUND OCH HÅLLER SIG INTE TILL JESUS KRISTUS EGNA ORD.

ALLA SOM HÅLLER SIG TILL DENNA OBIBLISKA LÄRA GÅR FÖR EVIGT FÖRLORADE!

~~~~

Sveriges kristna råds hemsida under "medlemskyrkor" kan du se vilka som följer Satans lära.

OBS! Det finns ett otal fler, så kallade kristna församlingar och kyrkor som inte följer Jesus sunda ord, än de som står nämnda på SKR:s hemsida.

Jesus said, “Upon THIS rock” – speaking of Himself – I will build my church” in Matthew 16:18. Not speaking of Peter or the Pope or Mary. Without JESUS, there would be no church!

OPEN YOUR EYES!!

Apostasy Alert: Pope Francis Declares Worship of Mary Is A “Requirement”

(This bloggowner does not agree with everything written in the above website.)

VÄND DIG FRÅN SATANS MAKT TILL GUD. Apg. 26:18