Människor tror att de kan lära sig tänka rätt utan Gud som är livets Herre, Skaparen av universum.

Eftersom den fallna människan (alla människor är fallna genom SYNDAFALLET) leds av Djävulen, blir hennes tankar därefter.

Djävulen vill inte något gott. Han har endast det som är ont för människan.

Därför sänder han KBT för att få människan att tro, att detta ska kunna hjälpa henne.

Vilket är en BLUFF!

Satan är en bluffmakare!

Bluffmakare är alla de som tror på lögnen om KBT och erbjuder dig denna så kallade terapi.

Utdrag från en KBT-sida:

VAD ÄR KBT? "Terapiformen utgår från antagandet att människans svårigheter i livet har sitt ursprung i hur han eller hon tänker och beter sig. Därför vill man i KBT få patienten att undersöka och bearbeta processerna. Det innebär att patienten förändrar sina beteendemönster och synen på sig själv och sin omgivning."

Ja, det är viktigt hur människan tänker och beter sig.

Men ingen kan tänka rätt och bete sig rätt, som har Satan som vägledare.

Det säger sig själv.

Satans enda mål är att så många människor som möjligt ska hamna där han är bestämd att hamna, nämligen i HELVETET!

Om du vill tänka rätt måste du ta emot LIVETS HERRE, som är Jesus Kristus!

Han är den ende som kan ge dig rätta tankar, hjälpa dig att bete dig rätt och därmed fatta de rätta besluten.

Ingen kan klara sig med den så kallade KBT-metoden.

Från Jesus utgår livet och sanningen, det rätta, det goda och det sanna.

Den enda "metod" som kan hjälpa dig, är att omvända dig från dina synder och ta emot Jesus Kristus som din Herre!

Jesus säger: Jag är vägen sanningen och livet. (Joh. 14:6)


Det finns ingen annan väg ingen annan "terapimetod" än att bli en kristen - alltså att bli född på nytt (Joh. 3:3).

Ödmjuka dig och TRO, vilket betyder att du accepterar vad Jesus gjorde på korset för JUST DIG.

Han tog din synd, dina misslyckanden, dina felval, dina fel beslut och allt som hindrar dig att bli den Gud tänkt dig vara.

Jesus är den ende som kan ge dig de rätta tankarna!

Jesus dog för JUST DIG!

Han tog DIN synd på sig själv, så DU kan gå fri vid DOMEN!

Uppenbarelseboken 20:11-15 Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. 12 Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades, och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar, efter vad som stod skrivet i böckerna. 13 Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. 14 Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. 15 Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

(Bara de som är födda på nytt och lyder Gud har sina namn i LIVETS BOK!)