och är i förbund med Satan?

"Kristna"  ber om väckelse och förfasar sig över det andliga läget, men lever själva i villfarelse.

----

Exempel:

1. Judarna idoliseras, vilket INTE behagar Gud!

(Att judarna ska vedergällas för sina synder får absolut inte nämnas, bland de som säger sig älska judarna.

Se: Sakarja 13 och läs THE JERUSALEM WAR.

2. Alpha-kursen är katolsk och behagar INTE Gud!

3. New Wine rörelsen är ockult och behagar INTE Gud!

4. "Kristna" har gått i förbund med Satan genom ekumenin, och det behagar INTE Gud!

Se Sveriges Kristna Råd - Medlemskyrkor!

----

Kan en person som inte är född på nytt älska sanningen?

Kan en person som inte älskar sanningen vara trovärdig?

NEJ!

En person som är kristen är född på nytt. Joh. 3:3

Falska kristna är inte födda på nytt.

Det är därför de lever i lögn (villfarelse).

----

Utan helighet blir det ingen väckelse!

Utan kärlek till sanningen blir det ingen väckelse!

Utan att kristna förföljs blir det ingen väckelse!

Nu älskar "kristna" världen och låter sig omskrivas på det Gudsfientliga wikipedia!

Hur ska då världen vilja förfölja?!

(Världen förföljer aldrig "goda moraliska människor".)

"Kristna" behagar världen - därav ingen förföljelse!

1 Korintierbrevet 11:19 Det måste finnas partier bland er, för att visa vilka av er som är äkta.


1 Johannes 2:15 Älsken icke världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen, så är Faderns kärlek icke i honom.

Hebreerbrevet 12:14 Faren efter frid med alla och efter helgelse; ty utan helgelse får ingen se Herren.