Här kan du läsa om frimurarorden och några kända svenska namn såsom Martin Lönnebo.

Kan man vara kristen och samtidigt en frimurare?!

ABSOLUT INTE!

Kan man vara en frimurare utan att vara en satansdyrkare

ABSOLUT INTE!

Här talar Tomas Sjödin om Lönnebo.

Ska en kristen (Tomas Sjödin) ha kontakt (kanske t.o.m. vän?!) med en satansdyrkare såsom Lönnebo (biskop emeritus)?

ABSOLUT INTE!

Är Lönnebos "Frälsarkrans" från Gud?

ABSOLUT INTE!

~~~~

SE UPP SÅ DU INTE BLIR BERÖVAD DIN KRONA - OM DU HADE EN FRÅN BÖRJAN VILL SÄGA!

Uppenbarelseboken 3:11 Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona.Johannes 3:3 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike."

"Guds väg är fullkomlig." Psalm 18:31

Ta inte förgivet att din pastor eller din präst är född på nytt och därmed rätt kan lägga ut (delar) Guds ord! (2 Tim. 2:15)

HAN KAN VARA EN ULV I FÅRAKLÄDER!