Matteus 12:30 Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.Nicky Gumbel (instiftare av Alpha-kursen) hälsar på Guds fiende - påven och katolska kyrkan!

~~~~

Birger Skoglund är en av de som "kristenheten" anser vara så uppskattad.

Han talar om väckelse, ger "profetiska budskap" osv...

Men VAR är varningen för "kristenhetens" medlemskap i Världskyrkan genom ekumenin (alla religioner tillsammans), Alpha-kursen (katolsk), New Wine-rörelsen (ockult) etc?

VAR?

Skoglund deltar i alla så kallade "kristna" sammanhang såsom i Församlingen Arken, Himlen tv7, trosrörelsen, samfund, etc. etc.

Varför?

Och Stefan Swärd, som är en av dem som leder människor vilse genom bl.a, New Wine, ekumenin, katolicismen med dess Lausanne-rörelse och Clapham-intitutet, upphöjer Skoglund!

~~~~

VAD HÅLLER DE PÅ MED!?

DE KAN ROPA SIG HESA, MEN GUD HÖR INTE DERAS "BÖN"!

SNÄLLA SKOGLUND, VAKNA UPP OM DU KALLAR DIG "PROFET"!

FÖRMANA DE "KYRKOR" DU BESÖKER OCH TALA SANNING!

VARNA FÖR AVFALL!

AVSLÖJA DET FALSKA PRÄSTERSKAPET!

AVSLÖJA SAMFUNDENS OCH KYRKORNAS MEDLEMSKAP I VÄRLDSKYRKAN!

DU KÄNNER VÄL TILL SVERIGES KRISTNA RÅD OCH CHARTA OECUMENICA?

ELLER?!

OM INTE, HAR DU HUVUDET UNDER ARMEN OCH ÄR DEFINITIVT INTE GUDS PROFET!

VAKNA UPP!

TA ANSVAR OM DU KALLAR DIG KRISTEN!

DET FINNS ETT HELVETE, DÄR DE HAMNAR SOM INTE TROR!

MEN OCKSÅ EN HIMMEL, FÖR DE SOM FÖLJER JESUS KRISTUS!

Matteus 20:16 Så skola de sista bliva de första, och de första bliva de sista.

~~~~

Nu kommer alla samfunds-kyrkomedlemmar att säga: "Tjata inte om avfallet! Tjata inte på samfunden och kyrkorna! Lämna oss i fred! Vi vill inte veta vad som är sant! Vi vill vara världens vänner! Vi behöver inte dina varningar!"

SUCK!

~~~~

Visions of Heaven and Hell: Where Will You Spend Eternity?

NOW THE GOVERNMENT CAN LEGALLY KILL CHRISTIANS