Kännetecken på den sista tiden är att människor lyder djävulen.

Kännetecken på den sista tiden är att länder har förvirrade politiker.

Kännetecken på den sista tiden är att människor är hånfulla mot det som är rätt.

Kännetecken på den sista tiden är att människor inte vet vilket kön de är.

Kännetecken på den sista tiden är att människor kallar sex för kärlek.

Kännetecken på den sista tiden är att människor lever meningslösa liv.

Kännetecken på den sista tiden är att människor är förhärdade.

Kännetecken på den sista tiden är att människor är kärlekslösa.

Kännetecken på den sista tiden är att människor är slavar åt Satan.

Kännetecken på den sista tiden är att människor förlorat förståndet.

Kännetecken på den sista tiden är att människor lyssnar på djävulen.

~~~~

FINNS DET RÄDDNING?

JA!

Så länge världen fortfarande finns, så visar det på Guds tålamod.

Han vill att alla ska få tid att omvända sig och nyktra till.

1 Timotheos 2:4 Gud vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen.

2 Timotheos 3:1-5 Det skall du veta, att i de sista dagarna blir tiden svår. Då kommer människorna att tänka bara på sig själva och på pengar; de blir skrytsamma, högmodiga, fräcka, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, ogudaktiga, kärlekslösa, oförsonliga, fulla av förtal, obehärskade, våldsamma, främmande för allt gott, svekfulla, hänsynslösa och inbilska. De älskar njutningar mer än Gud. De bär fromheten som en mask men vill inte veta av dess kraft.DU SOM VILL BORT FRÅN DITT MENINGSLÖSA OCH SYNDIGA LIV, ROPA EFTER HERREN JESUS OCH HAN SKA HÖRA DIG.

GUD GER GENOM SIN SON JESUS KRISTUS EVIGT LIV ÅT DEM SOM OMVÄNDER SIG FRÅN MENINGSLÖSHETEN OCH SYNDEN.

Vittnesbörd!