Vad säger Gud?

Romarbrevet 8:6-8 Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. 7 Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. 8 De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud.

1 Korinthierbrevet 1:20 Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap?

1 Korinthierbrevet 3:18-19 Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis. 19 Ty den här världens visdom är dårskap inför Gud. Det står skrivet: Han fångar de visa i deras slughet,

1 Korinthierbrevet 2:14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

~~~~

Kärnkraftsmotståndarna är oandliga.

Kärnkraftsmotståndarna tänker bara på det jordiska.

Kärnkraftsmotståndarna tror att de kan hindra den Gud de hatar.

Om Kärnkraftsmotståndarna ville tro på den levande Guden Jesus Kristus, skulle de veta att denna jord ska gå under i ELD.

Den förra världen gick under i vatten.

Denna värld ska gå under i ELD.

Sodom och Gomorra och de kringliggande städerna är ett varnande exempel.

1 Mosebok 19:23-25 Solen hade gått upp över jorden när Lot kom till Soar. 24 lät Herren svavel och eld regna ner från himlen, från Herren, över Sodom och Gomorra. 25 Han omstörtade dessa städer med hela slätten och alla dem som bodde i städerna och det som växte på marken.

Det som får jorden med dess innevånare att gå under är inte en kärnkraftsolycka utan det är ett straff - SÄNT FRÅN HIMLEN.

Det är Guds straff, som ska komma över hela jorden och över alla människor som vägrat tro på honom.

Därför ska de dö i sina synder.

Sodom och Gomorra är ett varnande exempel!

SKA DU KASTAS I DEN BRINNANDE SJÖN!?

Uppenbarelseboken 20:15 Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

ÄN FINNS DET EN KORT TID KVAR. SKA DU FORTSÄTTA HÅLLA FAST VID DET JORDISKA ELLER SKA DU STRÄCKA DIG EFTER MER? SKA DU SÖKA GUD, INNAN DET ÄR FÖR SENT OCH DU KASTAS I DEN BRINNANDE SJÖN?

Jesus sade: "Jag är vägen och sanningen och livet."

VÄLJ LIVET!

YOU MUST BE BORN AGAIN! HELL OF HELL! sermon/audio