Om människor älskade sanningen, så hade de vetat att kristnas och katolikers tro är totalt diametrala.

Katoliker dyrkar Satan och kristna dyrkar Jesus.

Påven Francis var i Sverige för att "högtidlighålla reformationen".

Det är ett så korkat uttalande, så man tar sig för pannan!

Hur kan katolicismen högtidlighålla att den fick ett dödligt svärd genom sig!?

Europa gick från mörker till ljus och människor fick genom framför allt Martin Luther veta att man blir frälst (kommer till himlen - blir en kristen) genom "tron alena".

Romarbrevet kap. 3:23-24 "Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus."

Galaterbrevet 2: 16 "Men vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus. Därför har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig."


Satans kamp för att sätta sig på tronen och utropa sig som Gud är det som Bibeln handlar om förutom naturligtvis frälsning/förlåtelse genom Jesus Kristus Guds Son.

Ett viktigt redskap för Satan är påven Francis.

Somliga menar att han (eller nästa påve) är Antikrist (totalt besatt av Satan själv), och som sådan ska sätta sig på tronen i Jerusalem och utropa sig som Gud.

Andra menar att han är "den falske profeten".

För övrigt har han redan utropat sig som Gud, vilket du som bryr dig om sanningen kan eftersöka på nätet!

Media som är kända för att vara marionetter åt Satan använder bl.a. radioprogrammet "Människor och Tro" med Titti Hahn och Peter Sandberg som programledare.

Dessa personer är lika blinda och lättkontrollerade som de flesta.

Tyvärr söker inte svenska folket sanningen och går därmed på lögnen och okunnigheten som dessa programledare serverar.

Apostlagärningarna 17:30 "Med sådana okunnighetens tider har Gud hittills haft fördrag, men nu bjuder han människorna att de alla allestädes skola göra bättring."

Sedan ett antal år har större delen av kristenheten avfallit vilket är ett av tecknen på att Jesus snart ska komma tillbaka till jorden. 2 Tessalonikerbrevet 2:4

Dessa avfälliga kristna kallas för EKUMENER.

Att vara ekumen anses fint och kristet bland de avfälliga.

Pastorerna och prästerna i kyrkorna och i samfunden är här Satans duktigaste redskap.

Denna blogg och några fler (dock få!) har lagt in många artiklar om den kristna avfälligheten genom efterföljelsen av katolicismen och därmed VÄRLDSKYRKAN som är Satans kyrka.

Tragiskt nog så är alla de som fallit av tron under förbannelse och naturligtvis även de katolska troende människorna:

Galaterbrevet 1:9 "Det vi redan har sagt säger jag nu igen: om någon ger er ett annat evangelium än det ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse.

Även israelvännerna som tror på John Hagee (Satansdyrkare) och sionisterna (Satansdyrkare) kommer att gå förlorade, då de trott på lögnen!

Kanske har de genom Noahide-lagen hunnit få sitt huvud avhugget!

~~~~

 Pope Francis Worships Lucifer at Easter Mass