Du kan inte tillhöra Gud och samtidigt tro på onda andars läror.

Katoliker tror på onda andars läror.

Den som vill tillhöra Gud måste lyda honom och tro på hans lära.

Katoliker lyder inte Gud och tror inte på hans lära.

Den enda vägen, den enda sanningen som leder till livet är Jesus Kristus

Jesus säger: Jag är vägen, sanningen och livet. Johannes 14:6

Jesus säger: Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Johannes 14:15 

Jesus säger: Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Johannes 14:24

Jesus säger: Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. 1 Johannes 5:2

Ulf Ekman som är en av sommarpratarna 2017 håller inte fast vid Jesus bud.

Om han gjorde det skulle han inte vara katolik.

Eftersom Ekman inte håller fast vi Jesus lära så har han aldrig tillhört Gud utan är en Satans tjänare.

Därför sänder Gud villfarelsens makt över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla de som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.
2 Tessalonikerbrevet 2:11-12

Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.
Johannes 10:10 

~~~~

Världskyrkan som katolikerna tillhör tillsammans med ekumenernas kyrkor som är samfund, svenska kyrkan och andra organisationer med kristet i namnet, är Satans kyrka.

Ulf Ekman om sommarpratet: Kommer svara på varför vi blev katoliker