~~~~

I september (2015) skrev vi om världsförbättraren, kabbalisten, kapitalisten och den falska juden George Soros tillhörande Satans synagoga i artikeln “Världsförbättrare bakom flyktingkaoset”.

Frågorna vi ställde oss var varför plötsligt tusentals och åter tusentals “flyktingar”, inte minst ensamkommande unga män (18 - 35 år) som kallas barn, får för sig att söka sig till Sverige de sista månaderna under förra året när kriget i Syrien startade redan 2011 och krigen i mellanöstern har hållit på i över ett decennium.

Varför vill de (flertalet) komma till just Sverige och varför tar Sverige emot flest “flyktingar” i förhållande till sin storlek och befolkning?

Hur har dessa människor “flyktingar” kunnat klara sig i flera (många) år? Var har de hållit hus eller vem/vilka har försörjt dem? Vad kan det vara som ligger bakom denna så hastigt uppkomna flyktingström (flyktingkaoset som en del väljer att kalla det)?

Vi upplyste läsarna om att det i en övergiven smugglingsbåt i den grekiska övärlden hade hittats en HANDBOK FÖR YRKESFLYKTINGAR, skriven på arabiska och som innehåller praktisk information om hur man enklast navigerar sig fram i Europa och dess olika länders byråkratier.

Artikeln finns att läsa här:

http://experimentlandet.blogg.se/2015/september/varldsforbattraren-soros-bakom-flyktingkaoset.html

Detta har även flera andra bloggare skrivit om. Bland annat Kristoffer Hell på “Blueshift”.

http://blueshift.nu/george-soros-bakom-flyktingfloden/

För att ni skall få en uppfattning om hur slug Satan är så vill vi nu tala om att även den katolska kyrkan (skökan) är involverad i bekämpandet av Sverige och svenskarna (samt alla Europas nationalstater), i det pågående folkutbytet/folkmordet genom en organisation som heter JRS, Jesuit Refugee Service, en internationell katolsk organisation som ger stöd åt flyktingar och migranter i över 50 länder.
Mer om jesuiterna:

Även NGO som är ett samlingsnamn för icke statliga organisationer som fackförenings och miljörörelser samt sociala och humanitära rörelser, är involverade i förstörelsen av landet (folkutbytet/folkmordet) genom sin allt igenom positiva inställning till massinvandringen. På deras hemsida skriver de att “i takt med att nationalstaternas roll minskar, får icke statliga organisationer allt större betydelse. De senaste åren har antalet mångdubblats”

För er som inte känner till Jesuitorden så det den militanta grenen av Katolska kyrkan grundad av Ignatius av Loyola (ockultist och mystiker) 1534. Igantius av Loyola var en så kallad marann, en infiltratör och skenkristen jude. Han tillhörde en adlad judisk familj som höll fast vid sin ras och sina hemliga lagar men som till det yttre hade konverterat till kristendomen.

1925 kunde de yrka på återupptagande i judendomen utan krav på att lämna kristendomen.

Till det yttre är Katolska kyrkan en kristen kyrka med en kristen påve men till det inre är det en organisation som styrs av skenkristna (judar) som är falska judar och som medvetet eller omedvetet arbetar för de judar (som äger och styr världen genom pengarnas makt) som önskar förslava mänskligheten i en ny världsordning (NWO).

Majoriteten av världens judar (cirka 90%) utgörs av östjudar - Askhenazim vilka är av kazariskt ursprung. Deras förfäder (kazarerna) (ett turkiskt folk), kom inte från Jordan utan från Volga och inte från Kanaan utan från Kaukasus.

Kazarerna sökte en statsreligion i syfte att ena riket runt år 740 e. kr och den kazariska kungen, hovet samt den härskande militära klassen övergick till den mosaiska läran. Undersåtarna (folket) anammade samma lära vilket var brukligt och Judendomen blev därmed kazarernas statsreligion.

En judisk stat, ett konungarike blev resultatet och det kazariska väldet var som mäktigast från 600 talet till 900 talet e kr.

Om detta går att läsa i (den för allmänheten okända) boken “Den trettonde stammen” av den judiske författaren Arthur Koestler som också citerar från trovärdiga källor vilka följer om ni klickar på följande länk:

http://experimentlandet.blogg.se/2013/may/ockultism-och-falska-judar.html

För att läsa mer om Ignatius av Loyola och den pondus han och hans lära (mysticism och Ignatiansk spiritualism som man ägnar sig åt på Ignatianska reträtter inom bland annat pingstkyrkan) har fått inom den svenska kristenheten och inte minst bland kristna ledargestalter som har i uppgift och får betalt för att vara herdar fåren, så se artikeln “Det stora avfallets kändisapostlar” (länk nedan).

~~~~

(If the Zionist Jews today are Khazharians - who where the Pharisees: "This "new chain of tradition" was the foundation of the rabbinic teaching of today, and the modern rabbis are the direct intellectual descendants of the Pharisees - "..modern Judaism is Pharisaism, and that the Jews are the Pharisees of today". of Jesus´ time (the Synagogue of Satan?) and those who killed him (Matthew 12:14)?!

Video:

The Khazar Myth Debunked - 13th Tribe - Arthur Koestler Refuted

~~~~

Läs även:

"Flyktingar" åker på semester till hemlandet