Psalm 138
Tacksägelse till HERREN, den store och nådige.

1. Av David.
Jag vill tacka dig av allt mitt hjärta;
inför gudarna vill jag lovsjunga dig.
2. Jag vill tillbe, vänd mot ditt heliga tempel,
och prisa ditt namn
för din nåd och sanning,
ty du har gjort ditt löftesord stort
utöver allt vad ditt namn hade sagt.
2 Sam. 7:21. Ps. 5:8. 18:50.
3. När jag ropade, svarade du mig;
du gav mig frimodighet, och min själ fick kraft.
Ps. 86:16.
4. HERRE, alla jordens konungar ska tacka dig,
när de få höra din muns tal.
Ps. 47:10. 68:30. 102:16, 23.
5. De ska sjunga om HERRENS vägar,
ty HERRENS ära är stor.
6. Ja, HERREN är hög, men han ser till det låga,
och han känner den högmodige fjärran ifrån.
Ps. 113:5. Jes. 57:15. Luk. 1:48, 52. 14:11.
7. Om också min väg går genom nöd,
så behåller du mig vid liv;
du räcker ut din hand till värn
mot mina fienders vrede,
och din högra hand frälsar mig.
Ps. 91:2.
8. HERREN skall fullborda sitt verk för mig.
HERRE, din nåd varar evinnerligen;
övergiv inte dina händers verk.
Ps. 57:3.

 
purple bullet clipart