"We own all media"

150329-Patrick Moore

Folk-Logga

Den ena av grundarna till Greenpeace, Patrick Moore, lämnade organisationen sedan den tagits över av extremister med totalitära böjelser. Dessa bekräftas av att de raderat honom från deras historiska bilder, i sovjetisk stil. Han har skrivit en artikel, som kortfattat refereras på flera håll, googla: greenpeace alarmism preposterous. Den sista glosan betyder ungefär ”befängd”.

Han har doktorerat i ekologi och ägnat 40 år åt miljöfrågorna. Han konstaterar att det finns inte finns några bevis för att koldioxid orsakar en farlig uppvärmning. Koldioxid är den viktigaste näringen för allt liv på jorden. Om halten i luften skulle sjunka under 150 ppm, dör livet ut. För växtligheten torde den ideala halten vara 1.500 ppm. Den var 3.000 ppm för 150 miljoner år sedan. Därefter har växtligheten konsumerat så mycket att endast 280 ppm återstod innan den industriella revolutionen.

Med dagens halt av 400 ppm lever växtligheten fortfarande nära svältgränsen. Den ökning av halten vi fått, har bidragit till väsentligt större skördar. Dessa har betytt mer och billigare mat, vilket räddat många liv och lyft hundratals miljoner människor från fattigdom och svält. Istället för att minska utsläppen borde vi välkomna dem.

Patrick Moore påpekar att bluffandet om klimathotet är ett tecken på att forskningen nu blivit så politiserad, att den anfrätts av fusk och bedrägeri. Sanningen är ofta den direkt motsatta till det som hävdas av klimatpanelen IPCC.

http://www.folkbladet.se/opinion/klimathotet-ar-en-bluff-7894882.aspx

~~~~

Anders Wijkman styrelseordförande i Climate-KIC

Anders Wijkman har utsetts till styrelseordförande i Climate-KIC, det största innovations-och forskningsprogrammet på klimatområdet inom EU.

---Anders Wijkman är en av två ordföranden (co-president) för tankesmedjan Romklubben, styrelseordförande för Återvinningsindustrierna och styrelseledamot i SIDA. Vidare är han ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) samt ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA).

~~~~

DET FINNS DE SOM LIKSOM WIJKMAN OFFRAR SIN SJÄL FÖR FINA TITLAR!

NÄR TIDEN PÅ JORDEN ÄR SLUT, SKA ÄVEN WIJKMAN GÖRA RÄKENSKAP FÖR SIN SJÄL INFÖR GUD!

Romarbrevet 14:12 Al­la skall vi en gång stå inför Guds dom­stol. 11Ty det är skri­vet: Så sant jag le­ver, säger Her­ren, för mig skall al­la knän böjas, och al­la tung­or skall pri­sa Gud.


https://www.youtube.com/watch?v=cOVvYyA-HQg

Conforming the World to Socialist Solidarity

här om så kallade "klimatmöten".

Om MEDIA-journalister: "We are the tools and vassals of rich men behind the scenes. We are the jumping jacks, they pull the strings and we dance. Our talents, our possibilities and our lives are all the property of other men. We are intellectual prostitutes." source