Klimatmötet är en bluff naturligtvis!

Satan tillsammans med sitt folk och alla de som sover, är de som hittat på detta.

Satan vet mycket väl att hans tid är kort.

Därför vill han få människorna att koncentrera sig på klimatet - det yttre klimatet.

Men Gud ser på det inre "klimatet".

Vad hjälper det om människorna räddar klimatet (vilket inte går) men förlorar sin själ?

Detta är vad Bibeln (Gud) säger om den kommande tiden:

Matteus 24: 29-31

Människosonen kommer


29 Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och himlens makter ska skakas. 30 Då ska Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk ska jämra sig när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ände till den andra.


Detta bibelord visar att du måste rädda din själ - alltså det inre klimatet!

Uppta inte dina tankar och syssla inte med det yttre - det så kallade "klimathotet". 

Världen är under förbannelse på grund av människornas ondska och obotfärdiga hjärtan.

Men Gud har lovat en ny jord.

Den jorden ska han styra med järnhand.

"En järnhand" betyder att han ska styra med rättfärdighet - sanning och rätt.

Denna värld som nu finns är styrd i orättfärdighet.

Det är Satan som tillsammans med orättfärdiga människor styr den.

Alla människor är orättfärdiga från födelsen säger Gud i sitt Ord: 

Romarbrevet 3:19  "Hela världen står i skuld inför Gud."

Därför måste alla människor få ett nytt hjärta - ett hjärta som behagar Gud.

INGEN blir räddad från det som ska komma över världen, som har ett smutsigt hjärta - ett obotfärdigt hjärta - ett hjärta som inte vill ödmjuka sig inför sin Skapare.

LÄS HÄR!

VAKNA DU SOM SOVER!