Gud har ett NU.

NU är frälsningens dag!

Lukas 9:59 Till en annan sade han: "Följ mig!" Mannen svarade: "Herre, låt mig först gå och begrava min far."

Lukas 9:60 Då sade han till honom: »Låt de döda begrava sina döda; men gå du åstad och förkunna Guds rike.»

Lukas 9:61 Åter en annan sade: »Jag vill följa dig, Herre, men tillstäd mig att först taga avsked av dem som höra till mitt hus.»

De stängde sina hjärtan.

De ville inte komma till Gud.

Nu är NU.

Det är inte säkert det finns något SEDAN.

Förakta inte kallelsen till Guds rike.

Gud tvingar ingen att komma till BRÖLLOPSMÅLTIDEN.

SEDAN kan vara för sent.

Då du får en kallelse att komma till Gud (allt är klart ingen förberedelse behövs) - så kom genast!

Du lever ett andetag från döden.

Det gör alla.

Du vet inte, när du kommer att dö.

Vänta inte!

Välj Livet!

Låt tvätta dig ren i Jesus blod.

Han dog för dig.

Omvänd dig från dina synder.

Säg ditt JA till Jesus Kristus.

Jesus tar emot dig, som du är.

Allt är färdigt.

~~~~

BÖN:

"Jesus förlåt mig min synd.

Rena mig från alla orättfärdighet.

Jag kommer nu till dej. Amen."

Så enkel kan din bön vara.

Så kort är steget in i Guds rike.

VÄNTA INTE! I MORGON KAN DET VARA FÖR SENT!



Lukas 14:17 När tiden för festen var inne, skickade han ut sin tjänare för att säga till de inbjudna: Kom, nu är allt färdigt.

Läs om EVIGHETEN!