"Luleå stifts domkapitel fråntar en konfirmationspräst rätten att utöva vigningstjänsten för att hen brustit i lojalitet mot kyrkan.
– Det är den starkaste påföljd som vi kan besluta om, säger biskop Åsa Nyström.

Det var i somras som konfirmandlägret ägde rum och den ansvarige prästen hotade med djävulen och helvetet och menade att homosexualitet kom in i världen med ondskan.

”Jag älskar syndarna, men inte synden” ska hen ha sagt.

--

– Genom att enbart framföra sina egna åsikter och inte redogöra för svenska kyrkans hållning i dessa frågor har prästen brustit i sin lojalitet till svenska kyrkan. Prästen har därigenom brutit de löften som gavs vid prästvigningen, säger Åsa Nyström." Läs mer

~~~~

Här finns det en Svenska-kyrkan-präst, som säger det Gud säger och han/hon får sparken!

Det säger allt om Svenska kyrkan och även om biskopen Åsa Nyström!

Du som söker sanningen sök den inte i Svenska kyrkan, då denna inte står på Guds ord utan hittar på sin egen och omvärldens sanning.Daniel 5:27 Tekel, det betyder: du är vägd på en våg och befunnen för lätt.

SKA EN KRISTEN VARA LOJAL MOT EN "KYRKA"!?

NEEEJ!

EN KRISTEN SKA SÄGA DET GUD SÄGER I SITT ORD, SOM ÄR BIBELNS ORD!

2 Petrus 2:1-3 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare, som smyger in förödande falska läror. De till och med förnekar Herren, som har köpt dem, och drar över sig själva plötsligt fördärv. 2 Och många ska följa efter dem i deras fördärv*, och för deras skull ska sanningens väg bli smädad. 3 Och i girighet ska de med uppdiktade ord utnyttja er, men deras dom har sedan länge varit verksam, och deras fördärv* sover inte.

Johannes evangelium 1:1-5 I begynnelsen var Ordet*, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. 2 Den samme var i begynnelsen hos Gud. 3 Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till, som har blivit till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus. 5 Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.