Det finns bara en tro som är levande. Det är den kristna.

Varför? Jo, för att Gud själv bor i hjärtat på en sann kristen.

Det innebär att Gud har tagit bort stenhjärtat och givit människan ett hjärta likt hans eget.

Detta är skillnaden på tro och tro.

Människan har fått ett nytt hjärta av Gud och har därmed blivit född på nytt.

Johannes 3:3 Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike."

Det är ofattbart och underbart!

Gud Skaparen av universum bor i hjärtat eller sinnet på en människa som är född på nytt, och som därmed är en sann kristen.

Ingen tro eller religion kan mäta sig med denna verklighet.

All annan tro t.ex. den judiska, den islamska eller den katolska tron ("the Catholic priest is just a witch dressed in different clothes") går ut på att följa påtvingade lagar.

Så är det inte med den kristna tron.

Bibeln med dess lära är rättesnöret för en kristen.

Med hjälp av Anden, som vid pånyttfödelsen har tagit sin boning i människan, lever den kristne.

Det är inte ett liv efter lagar som påtvingas utifrån.

För en sann kristen är det naturligt att följa Guds lag, eftersom Gud bor inombords, i hjärtat.

1 Johannesbrevet 4:15 "Den som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud."

En sann kristen vill inget hellre än att följa Guds lag.

Detta gör man alltså villigt eftersom man valt bort det gamla tankemönstret och sättet att leva.

Man har valt att följa Bibelns ord och får nu hjälp av den Helige Ande, som är Guds Ande, och som bor inne i den pånyttfödda människan.

För en sann kristen är det naturligt att följa Guds röst och motstå fiendes röst, som är djävulens röst, eller Satans röst.

Apostlagärningarna 2:1-3 "När sedan pingstdagen var inne, voro de alla församlade med varandra. 2 Då kom plötsligt från himmelen ett dån, såsom om en våldsam storm hade dragit fram; och det uppfyllde hela huset där de sutto. 3 Och tungor såsom av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på dem, en på var av dem."

Apostlagärningarna kap. 2 "Och det skall ske i de yttersta dagarna, säger Gud, att jag skall utgjuta av min Ande över allt kött, och edra söner och edra döttrar skola profetera, och edra ynglingar skola se syner, och edra gamla män skola hava drömmar; 18 ja, över mina tjänare och mina tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skola profetera. 19 Och jag skall låta undertecken synas uppe på himmelen och tecken nere på jorden: blod och eld och rökmoln. 20 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, förrän Herrens dag kommer, den stora och härliga. 21 Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn, han skall varda frälst."

DE SOM ÄR FÖDDA PÅ NYTT (Joh. 3:3) ÄR REPRESENTANTER FÖR GUD PÅ JORDEN. DE ÄR HANS MEDARBETARE.

SATAN HAR OCKSÅ MEDARBETARE. DET ÄR ALLA SOM INTE ÄR FÖDDA PÅ NYTT.

DE FLESTA SOM KALLAR SIG KRISTNA ÄR INTE FÖDDA PÅ NYTT.

VISSA AV SATANS ARBETARE HAR MEDVETET VALT ATT VARA HANS SLAVAR.

DESSA KALLAS FÖR "ELITEN" OCH ÄR OFTA SATANSDYRKARE.