2 Korintierbrevet 6:14-16  Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker?

~~~~

Tidningen DAGEN säger:

"Trosrörelsen och pingst har de senaste åren närmat sig varandra allt mer. Nu väljer Kristet center i Örebro att lämna trosrörelsen för Pingst FFS.
– Vi upplever att det är Guds väg för oss, säger Per-Åke Eliasson, föreståndare."

(Även Magnus Persson fd pastor i United prästvigdes för EFS och har därmed sagt ja till Satans kyrka, som är VÄRLDSKYRKAN.)

~~~~

Denna bloggägare hoppas att det finns någon förståndig, någon som vill tillhöra den levande Guden, som inser att Kristet center i Örebro tillhör Satans kyrka som är VÄRLDSKYRKAN, genom sitt medlemskap i Pingst FFS och i SKR (Sveriges kristna råd).

De som tillhör Jesus Kristus och är födda på nytt (Joh. 3:3) är få. (Upp. 12:17)

Det förödande avfallet är här sedan länge.

2 Thessalonikerbrevet 2

I fråga om vår Herres, Jesu Kristi, tillkommelse, och huru vi skola församlas till honom, bedja vi eder, käre bröder,

att I icke -- vare sig genom någon »andeingivelse» eller på grund av något ord eller något brev, som förmenas komma från oss -- så hastigt låten eder bringas ur fattningen och förloren besinningen, som om Herrens dag redan stode för dörren.

Låten ingen bedraga eder om vad sätt det vara må. Ty först måste avfallet hava skett och »Laglöshetens människa», fördärvets man, hava trätt fram,

vedersakaren, som upphäver sig över allt vad gud heter, och allt som kallas heligt, så att han tager sitt säte i Guds tempel och föregiver sig vara Gud.

Kommen I icke ihåg att jag sade eder detta, medan jag ännu var hos eder?

Och I veten vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han först när hans tid är inne kan träda fram.

Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam; allenast måste den som ännu håller tillbaka först skaffas ur vägen.

Sedan skall »den Laglöse» träda fram, och honom skall då Herren Jesus döda med sin muns anda och tillintetgöra genom sin tillkommelses uppenbarelse --

honom som efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken och under

10 och med orättfärdighetens alla bedrägliga konster, för att bedraga dem som gå förlorade, till straff därför att de icke gåvo kärleken till sanningen rum, så att de kunde bliva frälsta.

11 Därför sänder ock Gud över dem villfarelsens makt, så att de sätta tro till lögnen,

12 för att de skola bliva dömda, alla dessa som icke hava satt tro till sanningen, utan funnit behag i orättfärdigheten.

13 Men vi för vår del äro pliktiga att alltid tacka Gud för eder käre bröder, I Herrens älskade, därför att Gud från begynnelsen har utvalt eder till frälsning, i helgelse i Anden och i tro på sanningen.

14 Härtill har han ock genom vårt evangelium kallat eder, för att I skolen bliva delaktiga av vår Herres, Jesu Kristi, härlighet.

15 Stån alltså fasta, käre bröder, och hållen eder vid de lärdomar som I haven mottagit av oss, vare sig muntligen eller genom brev.

16 Och vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i nåd berett oss en evig hugnad och givit oss ett gott hopp,

17 han hugne edra hjärtan, och styrke eder till allt vad gott är, både i gärning och i ord.

Daniels bok kap. 12 vers 10

Många skola varda renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skola öva sin ogudaktighet, och ingen ogudaktig skall förstå detta; men de förståndiga skola förstå det.


FÖLJ JESUS ORD, FÖLJ INTE VILLFARNA PASTORER OCH DE SOM KALLAR SIG LEDARE, MEN ÄR BLINDA!