"Modern Zionism is not possible without the Christian Zionism" -- Netanyahu

Är det inte fantastiskt att "kristna" prisas av en antikrist som Netanyahu?

Är det inte fantastiskt, att de som kallar sig rabbiner (antikrister) upphöjs av "kristna"?

Är det inte fantastiskt att "kristna", är de som hjälper Antikrist (Satan) att sätta sig på tronen i Jerusalem och utropa sig som Gud!? (Upp. 14-15)

Är det inte fantastiskt att "kristna" hjälper till att döda judar? (se bibelord om Guds kommande handlande med judarna!)

Är det inte fantastiskt att "kristna" inte läser Bibeln och ser vad som står där?

Är det inte fantastiskt att "kristna" inte ser att sionism-illuminati-satansdyrkare, inte är från Gud?

Är det inte fantastiskt att "kristna" upphöjer antikrister (de som dödade Jesus), såsom rabbiner, fariséer, falska judar och Satans Synagoga?

Är det inte fantastiskt!!

Man tar sig för pannan!

Hur hårt sitter inte kärleken till lögnen, till det otroende Israel, till sionismen och till falsk undervisning!

Vem dödade Jesus?

Var det romarna?

Uppenbarelseboken 1:7 Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen.

Syftar Jesus på romarna i ovanstående bibelord?

Eller här:

Johannes 19:15 De skrek: "Bort med honom, bort! Korsfäst honom!" Pilatus frågade: "Skall jag korsfästa er konung?" Översteprästerna svarade: "Vi har ingen annan konung än kejsaren."

NEJ, han syftar på judarna, de äldste, rabbinerna, översteprästerna, fariséerna, de som härstammade från Abraham - enligt Jesus egna ord!

Johannes 16:2 Ni kommer att bli utstötta ur synagogorna, ja, den tid kommer då var och en som dödar er skall tro sig tjäna Gud.

Syftar bibelordet ovan på muslimerna som Lars Enarson tror, vilket man kan se i en video gjord av honom?!

Är det muslimerna som ska halshugga de kristna, Enarson?

Har du inte läst Noahide-lagarna, där de (judarna) uttryckligen säger, att de som tror på Jesus ska halshuggas, alltså dödas för att de tror på Jesus?

Man tar sig för pannan!

Är det inte fantastiskt!!

Tror dessa som kallar sig kristna, att de ska komma undan Guds vrede?

Tror de att Gud inte är så noga?

Tror de att man kan hjälpa Satan och ändå bli frälst och ändå vara Guds vän?

Dessa blinda "kristna" vet inte att AVFALLET är här, ( 2 Tessalonikerbrevet 2:3-4) och har varit det länge - ja, ända sedan "de kristna evangelikalerna" gick i förbund med Satan genom ekumenin!

~~~~

HÄR hyllar Donald Trump Jesus´ födelse i en video, som finns på Hallmans webbsida!!

Vem tror de att Trump är - en FRÄLSARE - eller!?

Vet de inte att Antikrist ska sätta sig i Guds tempel!?

Och att Gud säger, att allt som är skrivet måste ske?!

Man tar sig för pannan!

Om Trump var en sann kristen hade han inte betett sig som han gör, och inte heller fått förbön från ondskefulla, ockulta människor (bedragare)!

Hallmans menar kanske väl, men är djupt bedragna!

De syns även på Kanal 10.

Men är Kanal 10 en kristen kanal!?

Inte om man ser på innehållet i kanalen!

~~~~

DU SOM VILL VETA MER OCH BLI RÄDDAD - LÄS HÄR:

Steve Bannon kommer till Sverige - SD är en bluff - Antikrist kommer!

Maria Hallman och Lars Enarson prisar Donald Trump! ~ Videos

CHABAD DECAPITATION NOAHIDE LAWS & PROTOCOLS OF ZION

Do Cabalists Plan to Cull (get rid of) the Goyim?

SATAN ÄR DEN SOM REGERAR EKUMENERNA!

----

The Six Hallmarks of a NAR Church

Ja, vad har Trump med kristen tro att göra...?

Anar att Hallmans är del av den obibliska NAR-rörelsen...!!

"Mitt rike är inte av denna världen." Joh. 8:36

OJ, OJ, OJ!

AVFÄLLIGHETEN är omätbar i Sverige!De falska kristna eller de namnkristna eller de som inte är födda på nytt, kan inte se därför att de har täckelset kvar för sina hjärtan!

Kanske har de en gång varit på rätt väg och fått en försmak av himmelen, men sedan frivilligt avfallit, därför att de vägrat lyssna på Guds Ande?

Ja, kanske.

Men nu är det sannerligen på villovägar och kommer att straffas av Domens Gud, som inte kommer att bespara dem!

Hebreerbrevet säger, att det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer!

Som kronan på dumheten (ondskan), så ber ekumenerna (alltså de som går i ok med katolska kyrkan, sionismen (Illuminati) och djävulen - om väckelse!

MAN TAR SIG FÖR PANNAN!

~~~~

Vem väljer du, frågar dig Gud?

Väljer du Jesus som dog för dina synder eller väljer du Satan, som vill träffa dig i helvetet på den plats, där hans ska befinna sig - i evighet?

Tror du på lögnen (Satan) eller på sanningen, som är Jesus Kristus?

Johannes 14:6 Jesus sade: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig."