2 Tessalonikerbrevet 2:3-5 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4 motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. 5 Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er?

Tidningen Dagen skriver:

Allt fler kristna i USA positiva till samkönade äktenskap

USA:s ambassad sätter upp skyltar i Jerusalem

~~~~

Dessa saker som beskrivs ovan - AVFALLET och att USA:s ambassad flyttas till Jerusalem - är tecken på att Antikrist, fördärvets son öppet snart ska träda fram.

Avfallet som beskrivs i 2 Tessalonikerbrevet 2:3 handlar om kristna som har lämnat tron (om de någonsin haft någon).

Den bekräftelsen finns i den första artikeln, där "kristna" är positiva till samkönade äktenskap.

Guds ord är upphävt och de som nu befinner sig i kyrkorna går sin egen väg utan Guds välsignelse.

Galaterbrevet 1:6-8 Galaternas avfall från evangelium: Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, 7 fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. 8 Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse.

~~~~

Evangelium handlar om att Jesus Kristus tagit oss ut ur den onda världen  och insatt oss i den goda världen, som är Guds rike. (Galaterbrevet 1:4)

De som avfallit tillhör inte Gud, utan de tillhör Satan.

Satan är den upproriske, den som gör allt det som är mot Guds ord och allt som är rättfärdigt och gott.

"Kristna" följer nu den andre herren - den Laglöse som är den kommande Antikrist, som är Guds motståndare!

Därmed är de "kristna" under förbannelse! (Gal. 1:8)

Med de är så omtöcknade av lögnens furste, att de inte bryr sig utan följer villigt med strömmen, som leder till helvetet!

Naturligtvis kommer dessa falska kristna, som är Satans tjänare, att också ta hans märke som Uppenbarelseboken kapitel 13 talar om.

Om de någonsin haft sitt namn i Livets bok, så är detta nu utsuddat!

Istället väntar den brinnande sjön på att uppsluka dem!

Uppenbarelseboken 20:15 Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

~~~~

HOMOSEX och vad Gud säger:

1 Kor. 6:9; 1 Kor. 7:2; Rom. 1:26,27,32; 3 Mos. 17:22-23; 3 Mos.. 18:22; 1 Tim. 1:10-11; Mark. 10:6-9; Ef. 5:1-21; Jud. 1:7.