Should a Christian observe the Sabbath? - Tim Conway 

The Sabbath – Hebrew Roots/Christian Zionism Warning ser

Kolosserbrevet 2:16.

Låt därför ingen döma er i fråga om mat och dryck eller angående högtid eller nymånad eller sabbat.

2 Timoteus 4:3.

Ty den tid kommer, då de inte längre ska fördraga den sunda  läran, utan efter sina egna begärelser ska samla åt sig lärare hoptals, alltefter som det kliar dem i öronen,

 

Galaterbrevet 2:21.

Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade ju Kristus inte behövt lida döden.