Kungaparet och Kronprinsessan vid agapemåltid

"...Under 100-talet e. Kr. ritualiserades nattvarden och skildes från agapemåltiden. Agapemåltiderna fick därefter alltmer karaktären av vanliga gästabud och förbjöds senare."

~~~~

Detta var ett vanligt gästabud, då svenska kyrkan med dess präster förlitar sig på sitt yrke, men ej på Gud och hans ord.

Inför Guds domstol är vi alla lika. Ingen har något företräde.

Inför Guds domstol ska vi alla dömas.

De rättfärdiga, de som tagit emot Herren Jesus i sina liv och hjärtan, i en domstol.

De orättfärdiga, de som ej tagit emot Herren Jesus i sina liv och hjärtan, i en annan domstol.

De rättfärdiga får ett evigt liv hos Gud.

De orättfärdiga en evig dom, som är helvetet.

LIVET PÅ JORDEN AVGÖR OM DU KOMMER TILL GUD ELLER OM DU KOMMER TILL DE ONDA ANDARNA OCH DERAS HERRE SATAN.

Se filmen och även läs detta:
En intressant film väldigt aktuell