"He is one of the most articulate, dynamic, and forward-looking diplomats in Europe today, and he is a good friend of Israel and the Jewish people."

Det är lätt att se vilka (vem) som styr värden.

Ändå vägrar de flesta människor att förstå, så de kan rädda sig.

Märkligt och djävulskt.

Satan har förblindat deras ögon.

2 Korintierbrevet 4:3-4 Om vårt evangelium är dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Den här världens gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild.

Läs också:

Gud tillåter judarna att komma till Israel för han har en plan

Sakarja 13:1-2 På den dagen skall Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet. På den dagen skall det ske, säger Herren Sebaot, att jag skall utrota avgudarnas namn ur landet, så att man inte mer skall komma ihåg dem. Också profeterna och den orene anden skall jag ta bort ur landet.

v8-9 Det skall ske i hela landet, säger Herren, att två tredjedelar skall utrotas och gå under, men en tredjedel skall lämnas kvar. Den tredjedelen skall jag låta gå genom eld. Jag skall luttra dem som man luttrar silver, pröva dem som man prövar guld. De skall åkalla mitt namn och jag skall bönhöra dem. Jag skall säga: "Detta är mitt folk." Och folket skall svara: " Herren är min Gud."