https://www.youtube.com/watch?v=ONtkbmAD5tk&app=desktop (Fått videon av en Broder i Kristus)

2 Timoteus 2

2 Timoteus 3

Hebreerbrevet 4:12 ”För Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom tills det skiljer själ och ande, märg och led, och det är en domare över
hjärtats uppsåt och tankar.”

Jeremiah 17:9 "The heart is deceitful above all things, and desperately wicked: who can know it?"

~~~~

Sveriges samfund och kyrkor översvämmas av kvinnor som kallar sig präst eller pastor.

Dessa är ledda av Satan och alla som följer dem hamnar i helvetet!