"Det började med matkassar från en skrubb i källaren. I dag betjänar Smyrnakyrkan i Göteborg varje vecka mellan 400 och 600 familjer med bröd, kött, frukt och grönsaker. Det är en verksamhet som inte bara mättar de hungrande, den har också förändrat församlingens sätt att se på frivillighet".

Kommentar: Vad Smyrnakyrkan inte talar om är att de så kallade hungrande till 95% eller mer består av tiggande zigenare och illegala invandrare, som kallas papperslösa med ett finare ord och som olagligen vistas i Sverige, samt av invandrade muslimska familjer som tar chansen att dryga ut kassan när de erbjuds gratis mat.

"Få platser brukar vara så öde som ett kyrktorg under en måndag.

Inte så i Smyrnakyrkan i Göteborg. Här råder det närmast trängsel vid lunchtid: gymnasielever från en av stadens finare skolor skyndar upp till matbespisningen, andra söker sig till kaféet för en bit mat. Det som verkligen bryter av är dock de människor som sitter på vikstolar vid det stora blåvita vägmärket som markerar mötesplats.

De har allvarliga ansiktsuttryck, några ser sammanbitet koncentrerade ut. Det är ingen tvekan om att det som snart ska ske är viktigt, kanske är det till och med veckans höjdpunkt för dem".

Kommentar: Självklart är det veckans höjdpunkt att få gratis mat som det är svårt att få någon annanstans och i bästa fall räcker maten till nästa veckas utdelning.

"Mitt på kyrktorget samlar församlingens omsorgspastor Tomas Sjödin, personal och frivilliga i en ring. Alla är inte personligt troende, men huvudena böjs när han ber en enkel bön".

Kommentar: Gurun eller var det omsorgspastorn?, Tomas Sjödin får med hjälp av sin Herre, Satan, personal och frivilliga att böja huvudet när han ber en enkel bön. Att vara personligt troende är inget krav för att få arbeta inom kyrkan om man är snäll och arbetar bra för att öka medlemsantalet och för att kyrkan skall få fler poäng i godhet.

Läs mer

~~~~

Lukas 16:24-26

Verop

Men ve er som är rika! Ni har fått ut er tröst. Ve er som är mätta nu! Ni kommer att hungra. Ve er som skrattar nu! Ni kommer att sörja och gråta. Ve er när alla människor talar väl om er! För på samma sätt gjorde deras fäder med de falska profeterna.

~~~~


Smyrnakyrkan är ett utmärkt exempel på en falsk kyrka och på falska herdar!

2 Kor. 6:18  Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem, och rör inte vid något orent. Då ska jag ta emot eroch jag ska vara er Far och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den Allsmäktige .


HELL FIRE IS REAL!!! ~ VIDEO