Kyrkorna är Satans fångstnät.

Kyrkorna är som världen: Lite sanning och mycket lögn.

Om du kollar på tidningen DN:s sida så ser du likheten.

DN är ett exempel på Satans knep: lite sanning och mycket lögn.

Jämför med Skaparen av världen Jesus Kristus.

Han är endast sanning.

JESUS ÄR SANNINGEN!

Jesus sade: "Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Har ni lärt känna mig, ska ni också lära känna min Far."

----

Satan, lögnens fader har ingen del i Jesus.

Genom korset togs kraften bort.

Johannes 12:31 Nu går en dom över denna värld. Nu ska denna världens furste kastas ut.

Det innebär att de som håller fast vid (förblir) Jesus Guds Son, har Satan ingen del i.

Han har inte heller någon kraft att förstöra och förgöra dem.

De flesta människor som håller till i kyrkorna saknar Guds kraft som skyddar dem från den onde.

De har inte lärt sig att "hålla fast".

De har blivit förblindade!

----

De flesta människor som håller till i kyrkorna har del av djävulen.

Varför?

Därför att de är under inflytande av Satan.

Satan har genom kyrkorna möjligheten att hålla på med det han är bäst på - LJUGA.

Nu har han de nyomvända i sitt grepp.

PRÄSTEN i kyrkan är hans dugliga redskap.

De som mött Jesus och smakat på hans härlighet har blivit berövade den tro de hade.

Istället har de fått en blandning av lögn och sanning genom djävulens dugliga redskap: PRÄSTERNA!

De nyomvända har blivit ett offer för Guds fiende - Satan.

De som smakat på Jesus härlighet, har blivit som svinet som åter vältrar sig i smutsen.

2 Petrus 2:22 Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket: Hunden vänder om till sin spya , och tvättat svin vältrar sig i smutsen.

----

"Prästerna-herdarna" är inte födda på nytt.

Om de vore det skulle de inte ljuga och schackra med sanningen.

De skulle tala sanning - hela sanningen.

De själva är ett offer för Satan.

Satan låter dem bli upphöjda, göra karriär, få en säker månadslön, bli beundrade etc.

När vargen kommer (de falska kristna) så flyr de.

Jesus sade: Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herden som äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren.Johannes 10:11-13 

Falska herdar skingrar fåren!

Jesus är din HERDE!

Den ende herden du ska lita på!

Fly från kyrkorna medan tid är och du inte blivit så blind så du mist hela synen!