Om Martin Luther hade levt idag så hade han knappast blivit hyllad av den Israelvänliga svenska kristenheten, av den katolska kyrkan eller av några andra kyrkor och samfund.

När Martin Luther under de sista åren av sitt liv talade ut om judarna, judendomen och deras heliga skrift, Talmud, och blev varse om det hat gentemot Kristus, kristendomen och kristna som går att läsa om i denna skrift (de judiska rabbinerna närde en förhoppning om att kunna konvertera Luther till judendomen), blev han klassad som ANTISEMIT från att tidigare ha varit mycket vänligt inställd till judar och allt som hade med judendomen att göra.

I sin bok “Judarna och deras lögner” skriver Luther så här:

“Ty Gud ska se, att vi är kristna och inte medvetet har tolererat eller gett vårt samtycke till sådana offentliga lögner, förbannelser och smädelser av hans Son och hans kristna. Ty vad vi hitintills haft fördrag med av okunnighet (jag har själv inte haft kännedom om det), må Gud förlåta oss. Så nu vet vi det! Skulle vi dessutom rent av skydda ett sådant hus åt judarna, där de baktalar, smädar, förbannar, bespottar och skändar Kristus och oss, som vi hört ovan, vore det detsamma som om vi gjorde det själva och är ännu farligare, som man nog vet.” (Om judarna och deras lögner).

Så här långt efter sin död är Martin Luther inte längre något hot och istället upphöjs han till skyarna inom de kristna kretsarna (inte minst nu i år till 500 års minnet av reformationen) då man ser honom som någon vilken i ekumenikens namn kan användas för att ena Påvekyrkan (vilken Luther som vi ju vet, tog totalt avstånd från) med de protestantiska kyrkorna för bildandet av en världskyrka (med Satansdyrkan) och en världsreligion.

Påven (katolska kyrkan) har knappast ändrat uppfattning om Luther. De bannbullor och förbannelser som RKK gav Luther står, efter vad jag hört, fortfarande kvar då Luther aldrig gjorde avbön och tog tillbaka sina ståndpunkter angående RKK, under sin livstid.

Att Påven ändå anländer till Sverige för att delta i firandet av Luther och reformationen, måste sålunda handla om något annat vilket majoriteten av de kristna i Sverige, inte verkar ägna en tanke åt. Istället prisar man både Luther (en av RKK,s största motståndare genom tiderna) samtidigt som man hyllar Påven som dessutom är Jesuit (Satansdyrkare) och i och med det har svurit Jesuiteden.

Här en video samt Påven som gör Satanstecken:

http://alertsweden.bloggo.nu/Video---SECRET-JESUIT-OATH---Paven-och-Jesuiten-Francis---Satansdyrkare/

Inte undra på att Luther (som hade Guds helige Ande) var emot RKK. Att tro att denna kyrka (med så mycket oskyldigt blod på sina händer) har gjort bättring och fått syndernas förlåtelse, är naivt. En kyrka kan som kyrka för det första inte få syndernas förlåtelse. Det är endast människor som kan få det.

De flesta kristna är ovetandes om Luthers, på äldre dagars, totala omsvängning i sin syn på judendomen, de judiska ledarna (rabbinernas) och vad de stod upp för och fortfarande står upp för. Talmud läses flitigt i synagogorna än idag samtidigt som den yngre generationens judar indoktrineras i skolorna till att ta avstånd från Kristus och den kristna läran.

Läs mer

Plötsligt har alla människor i Sverige blivit religiösa i sin beundran av den falske profeten påven Francis.

Det påminner om att vi lever i sluttiden då Antikrist ska uppenbara sig och utropa sig som Gud i ett avgudatempel i Jerusalem.

Stackars världens människor - de vet inte vilket öde som väntar dem!

Och det värsta av allt kristenheten sover och "Friend Arena" leder människor falskeligen till Jesus.

Precis som den falske ekumenen Billy Graham (frimurare-satansdykare) en gång gjorde.