Som de vakna (sanna kristna) vet så arbetar Satan och hans folk frenetiskt för att förgöra och förstöra hela världen och alla dess människor.

Här är lite du som inte vet men vill veta kan se och läsa:

1.

2.

3.

Vi vet att hela världen är i den ondes våld:

1 Johannes 5:19 Vi veta att vi äro av Gud, och att hela världen är i den ondes våld.

Vi vet också att de som tror på Jesus Kristus, den Gud som Bibeln talar om (den ende Guden) har evigt liv.

Vi vet också att alla de som vägrar att omvända sig från sin synd hamnar i helvetet - för evigt.

Johannes 3:16-20 Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv. 17 Ty icke sände Gud sin Son i världen för att döma världen, utan för att världen skulle bliva frälst genom honom. 18 Den som tror på honom, han bliver icke dömd, men den som icke tror, han är redan dömd, eftersom han icke tror på Guds enfödde Sons namn. 19 Och detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar voro onda, 20 Ty var och en som gör vad ont är, han hatar ljuset och kommer icke till ljuset, på det att hans gärningar icke skola bliva blottade.
Romarbrevet 6:23 Syndens lön är döden,
men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus,
vår Herre.