https://www.youtube.com/watch?v=RKaj2gR4Hsw


https://www.youtube.com/watch?v=nqlNs7NqKQc

1 John 2:4 He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him.

1 Johannesbrevet 2:4 Den som säger: "Jag känner honom" och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom.

VILL DU KOMMA TILL HIMLEN? LYD DÅ GUD OCH BLI ETT GUDS BARN!